Kleirijperij Algen: groen goud Eiland Vogels

Het licht staat op goen voor een kleirijperij in de Eems-Dollard. Tal van partijen hebben de samenwerkingsovereenkomst ondertekend!

Je kunt er alles mee maken wat je ook van aardolie kan maken. Zijn algen het groene goud?

Vogels in de Eems-Dollard hebben er nu een extra plek bij. Een speciaal broedeiland moet overlast voorkomen en het broedsucces verbeteren.

Samen werken aan nieuwe oplossingen!

Een van de belangrijkste pijlers voor de samenwerking binnen E&E is het slib in de Eems-Dollard. Hoe kan dat  beter? Zodat de natuurwaarde stijgt en ondernemers er ook iets voor terug krijgen.