Nieuwsoverzicht

08-12-2017
Interview met nieuwe directeur Groningen Seaports

Groningen Seaports (GSP) heeft een nieuwe directeur, Cas König. Hij is per 1 september 2017 aangetreden. Vanuit E&E in balans maken wij graag nader kennis met hem. We stelden hem acht vragen.

Lees meer »


08-12-2017
Grootschalige aanpak dijk tussen Delfzijl en Eemshaven

De dijk tussen Delfzijl en Eemshaven voldoet niet meer helemaal aan de normen. Silva Mosterd is omgevingsmanager bij waterschap Noorderzijlvest. Zij vertelt dat de dijkverbetering versneld wordt aangepakt. Naast het versterken van de dijk vindt een aantal innovatieve koppelprojecten plaats.

Lees meer »


08-12-2017
Industrie-agenda Eemsdelta krijgt vorm

In 2013 heeft de commissie Willems een actieplan opgesteld omdat het niet goed ging met de industrie in de Eemsdelta. Op basis van de aanbevelingen van deze commissie werd geld beschikbaar gesteld om de chemische industrie te versterken op voorwaarde dat bedrijven schoner zouden produceren en investeringen plegen die extra banen opleveren. Tussen nu en 2013 is veel gebeurd. Een overzicht.

Lees meer »


08-12-2017
Brede Groene Dijk krijgt vorm

Aan de Groninger kust wordt een kilometer brede groene dijk aangelegd. Als proef, om te kijken of dit goed inzetbaar is aan de Waddenzeekust. Projectleider Erik Jolink geeft een update.

Lees meer »


05-12-2017
Excursie naar succesvol project landbouwgrond ophogen in Duitsland

Afgelopen september reisde Fred Haarman samen met een groep agrariërs, afgevaardigden van verschillende overheidsinstanties en andere belanghebbenden naar Duitsland. Letterlijk met de laarzen in de klei kwamen ze tot de ontdekking dat slib bijzonder waardevol is.

Lees meer »


05-09-2017
Flinke subsidie voor Brede Groene Dijk

Waterschap Hunze en Aa’s kan door met de Brede Groene Dijk aan de Groningse Waddenzeekust. Op 1 september ontving dagelijks bestuurder Hilbrand Sinnema de subsidie ter waarde van € 8,7 miljoen.

Lees meer »


Share |