“Gezonde Eemsdelta ook voor bedrijfsleven van belang”

Veertig jaar geleden kwam Arie Heuvelman met zijn bedrijf Heuvelman Ibis vanuit Krimpen aan den IJssel naar Delfzijl voor de aanleg van het nieuwe zeehavenkanaal. Hij ging nooit meer weg. Nog altijd haalt de waterbouwkundig dienstverlener de helft van de omzet uit de Eemsdelta. “Er dienen zich nog steeds nieuwe kansen aan.”

Heuvelman Ibis maakte aanvankelijk naam als baggeraar. In de loop der jaren werd het dienstenpakket steeds verder uitgebreid met onder meer de aanleg van waterbouwkundige werken, kust- en oeverwerken, staalbouw en op- en overslag en groeide het uit tot een toonaangevend bedrijf met circa honderd medewerkers en een vloot van dertig schepen. “We richten ons nu vooral op meer complexe vraagstukken waarvoor veel knowhow is vereist”, zegt Heuvelman.

Een kraan van Heuvelman Ibis aan het werk.

Leefbaarheid
Die kennis wordt ook regelmatig ingezet voor projectontwikkeling, zoals de aanleg van de Havenboulevard en het waterrijke woonplan ‘de Doklanden’ in Delfzijl en de realisatie van een hotel, sociale huurwoningen en een visserijmuseum in Termunterzijl, een project dat in het voorjaar van 2016 moet zijn afgerond.

Heuvelman: “Voor de leefbaarheid van de regio is het belangrijk dat er voldoende mogelijkheden zijn voor aangenaam wonen en recreatie. De havens lenen zich daar bij uitstek voor. Met daarnaast activiteiten voor de jeugd hopen we ook jongeren te interesseren voor de Eemsdelta. Bedrijfseconomisch levert het niet zoveel op, maar ik wil graag mijn bijdrage leveren om het gebied mee helpen op te bouwen.”

Regeldruk
Dat het met de toenemende regeldruk aan de rand van een natuurgebied niet altijd even makkelijk ondernemen is, beschouwt Heuvelman als een gegeven. Het eigen bedrijf loopt voorop in de verduurzaming van de bedrijfsvoering en is onder meer in het bezit van het CO2-bewust certificaat. “Je hebt je gewoon bij de regels aan te passen. Dat economische ontwikkeling met natuur wordt gecompenseerd is een goede zaak. Wel zou ik graag zien dat de Eemshaven en Delfzijl in één gemeente bestuurd worden. Dat zorgt voor meer stroomlijning in de organisatie, in de vergunningverlening en in de acquisitie.”

Menkema-dam
Een schone en gezonde Eemsdelta is in het belang van het bedrijfsleven, stelt de ondernemer die tevens fractievoorzitter is van de VVD in de Delfzijlster gemeenteraad. “Anders trekken mensen hier weg. De Eemsdelta is het ook waard om beschermd te worden. Ik mag zelf graag met mijn bootje op de Eems en het Wad varen. Het is een machtig mooi gebied.”

Heuvelman vindt het daarom jammer dat de zogeheten Menkema-dam – een watervloedkering met sluizencomplex tussen de Eemshaven en Duitsland – vooralsnog op bestuurlijke weerstand stuit. “Daarmee zouden het grote getijdenverschil en dus de sterke slibstroom worden beteugeld en de Eems weer levend kunnen worden. Er zal een natuurgebied ontstaan om U tegen te zeggen.”

Nieuwe kansen
Maar de natuur- en milieuwetgeving biedt ook kansen, ervaart Heuvelman. Onlangs werd dochteronderneming GSO Delfzijl (Grond- en Slibverwerking Oosterhorn) opgericht voor de bewerking van verontreinigde baggerspecie en grond tot secundaire bouwstoffen voor de grond-, weg- en waterbouw, bijvoorbeeld voor de aanleg van dijken.

“Ook voor de aanleg van de nieuwe kwelders in het kader van het Marconi-project is het lokale bedrijfsleven nodig. Zelf zijn we zijdelings betrokken bij de verwijdering van de Griesberg. Wij beschikken over twee depots om het afgegraven materiaal op te slaan. Die kalk kan weer als grondstof dienen voor andere doeleinden.”

Share |