“We moeten de energie van Eems-Dollard 2050 vasthouden.”

Vijf maanden had kwartiermaker Irene van Dorp om minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen en gedeputeerde Henk Staghouwer het meerjarig adaptief programma Eems Dollard 2050 ter goedkeuring voor te leggen. Mede dankzij de inzet van alle belanghebbende partijen is dat gelukt. Voor Van Dorp zit de klus er nu op. “Het was een behoorlijk ambitieus traject, maar ik heb altijd het gevoel gehad dat het zou gaan lukken.

Dat gevoel was er al bij Van Dorp vanaf de eerste bijeenkomsten in februari. “De samenwerking verliep goed, er was een goede energie. Door elke maandag  gezamenlijk in één ruimte aan het programma te werken hielden we de druk op de ketel, vond er voortdurend onderlinge afstemming plaats en is alles uiteindelijk volgens planning verlopen. Wel heb ik me wel eens zorgen gemaakt of het ook bestuurlijk allemaal zou lukken, maar ook dat is dus goed gekomen.”

Het team achter Eems-Dollard 2050. Irene houdt het kleine shirtje beetje (zij is in verwachting).Samenwerking met Duitsland
Bij het begin van de kwartiermakersfase bestond al een duidelijk beeld van hoe het programma er uit moest komen te zien, ook met betrekking tot de samenwerking met Duitsland. Dat programmaonderdeel kostte aanvankelijk nog de meeste moeite. “Het begin was stroef doordat overleggen niet door konden gaan, maar nadat het ministerie van Economische Zaken hielp dit op hoger niveau vlot te trekken, raakte ook dit in een stroomversnelling. Dat was nodig, want het is een wezenlijk onderdeel van het programma. Er zijn intussen verschillende samenwerkingsverbanden tot stand gebracht.”

Tijdens DelfSail werd Eems Dollard 2050  alofficieus gelanceerd. Hèt moment om dat te doen, volgens Van Dorp. De gezamenlijke overheden rond de Eemsdelta hadden een tentoonstelling ontwikkeld in een tijdelijk paviljoen Het Vooruitblik, dat als decor voor de re regionale lancering diende. Toen  minister Schultz en Henk Staghouwer dinsdag 5 juli ook echt hun handtekening zetten, was het voor mij officieel: het programma Eems-Dollard is een feit!

Over volle breedte van start
Van de begrote 73 miljoen euro voor de eerste tranche van vijf jaar hebben Rijk en regio inmiddels ruim 60 miljoen euro toegezegd. Het maximaal haalbare, volgens Van Dorp. “Natuurlijk hoop je op meer, 73 miljoen zou ideaal zijn geweest, maar met de financiën die nu beschikbaar zijn gesteld kunnen we wel in de volle breedte en op alle sporen met het programma van start.”

“Ik ben vooral blij dat het project Kleirijperij financieel rond is. Dat is van groot belang voor andere projecten als  de Brede Groene Dijk en Polder Breebaart. De momenten waarop over aanvullende financiële middelen moet worden beslist zijn overigens ook geborgd in de afspraken die gemaakt zijn tussen rijk en regio.”

Jaap Siemons programmamanager
Het is echter geen moment om op de lauweren te gaan rusten, waarschuwt Van Dorp. “We moeten de energie die er nu is vasthouden.” Zelf gaat ze binnenkort met zwangerschapsverlof, maar kan dat met een gerust hart doen. Het programmabureau dat aan de slag gaat met de uitvoering van Eems Dollard 2050 is inmiddels volledig opgetuigd en bemenst, er zijn trekkers op de verschillende deelsporen en Jaap Siemons van de provincie Groningen is aangesteld als programmamanager. Hij wordt terzijde gestaan door E&E programma manager Henk Smit

Communicatie aanjagen
Er ligt volgens Van Dorp vooral nog een flinke opgave voor het Innovatieprogramma Slib en ook de communicatie rond Eems Dollard 2050 zal meer handen en voeten moeten krijgen. Omdat het programma tot nu toe nog in ontwikkeling was en er niet altijd veel te melden was, beperkte de communicatie zich vooral tot de E&E-nieuwsbrief en Dialoogdagen E&E. “We ervaren dat de Eems-Dollard voor veel mensen nog (te) ver weg is. We moeten meer aan een breed publiek laten zien dat we hier met fantastische dingen bezig zijn en dat het gebied zeer de moeite waard is.”


Share |