“Werken vanuit de overtuiging dat bouwstoffen oneindig bruikbaar zijn”

Pouw in de Eemshaven

Bulten zand, cement, puin en gruis liggen er op het terrein. Geordend naar materiaal, in alle soorten en maten. Op het eerste gezicht heb je misschien niet door wat hier gebeurt, maar hier wordt volop duurzaam gewerkt. Gerecycled. Want wat gisteren nog een gebouw of snelweg was, ligt bij wijze van vandaag gesorteerd en wel op het terrein van Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv in Eemshaven. Om vervolgens weer te worden hergebruikt in een volgend project. Dit is duurzaam ondernemen in optima forma. Dit is hergebruik van bouwmaterialen pur sang!

Een hartelijk welkom volgt wanneer we tijdens het middagprogramma van de Dialoogdag E&E het pand van Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv betreden. Alexander Pouw, de zoon van, neemt ons mee op een digitale reis door het bedrijf. De werkzaamheden, de wijze waarop ze hun bedrijf voeren, de historie, alles komt aan bod. “Mijn vader startte in 1981 als transportondernemer en leverancier van bouwstoffen. Hij begon met vijf vrachtwagens en acht medewerkers een op- en overslagbedrijf van grondstoffen. Duurzaamheid stond daarbij vanaf het begin als een paal boven water. Mijn vader was er toen al van overtuigd dat bouwstoffen oneindig herbruikbaar zijn. In 1988 startten we daarom met recyclingactiviteiten. Met de uitbreiding van deze activiteiten bleef ook ons bedrijf groeien. Inmiddels hebben we een hoofdvestiging in Utrecht en meerdere  nevenvestigingen, onder meer in Eemshaven, Lelystad en Weert.”

Actief in de Eemshaven
Vanaf zijn vijftiende werkt Alexander al mee in het bedrijf. Vanaf de heftruck leerde hij het bedrijf kennen. “In Eemshaven verzorgen we op- en overslag en transport van primaire en secundaire bouwstoffen, betonproductie en inname en verwerking van verontreinigde grondstromen en diverse soorten bouw- en slooppuin. Voor de verwerking beschikken wij over een thermische reiniger, immobilisatie-installatie en mobiele breekinstallaties. Materiaal dat we niet in Eemshaven kunnen reinigen, transporteren we per schip naar onze vestiging in Utrecht voor verwerking met één van onze andere technieken.”

Uitstoot zoveel mogelijk beperken
De Theo Pouw Groep draagt graag bij aan een omgeving die ook leefbaar is voor de generaties na ons. Vanuit deze overtuiging loopt het bedrijf altijd voorop op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit is niet altijd vanzelfsprekend binnen de branche. Alexander: “Sinds 1981 omarmen wij altijd nieuwe energiebesparingsmaatregelen en duurzame toepassingen. Het uitstoten van CO2 is onvermijdelijk, maar wij zien het als onze missie om de uitstoot zoveel mogelijk te beperken. Wij doen dit onder andere door kranen en shovels te vervangen voor groene varianten en eigen onderzoek te doen naar een 100% gerecycled product.”

Circulaire economie
De Theo Pouw Groep wil het huidige lineaire systeem doorbreken, waarbij grondstoffen nog vaak na gebruik als afval worden afgeschreven. Alexander: “Wij werken er samen aan om de betonkringloop te sluiten. We nemen vergaande maatregelen om aan te sluiten bij VANG (Van Afval Naar Grondstof), een initiatief van de rijksoverheid. Hierbij kijken we niet alleen naar recyclingmogelijkheden, maar ook naar de manier waarop wij de bouwstoffen vervoeren. We zijn er dan ook trots op dat we in 2015 als een van de eerste bedrijven het CO2-certificaat 3.0 hebben mogen ontvangen.”

Share |