Nieuwsoverzicht

31-08-2017
Luchtfoto's over ontwikkelingen ED 2050

Op tal van plekken langs de Eems zie je nu volop activiteiten. Dit heeft alles te maken met de uitvoering van Eems-Dollard 2050. Een beeldverslag, met dank aan Rijkswaterstaat Noord-Nederland.

Lees meer »


14-07-2017
“Werken vanuit de overtuiging dat bouwstoffen oneindig bruikbaar zijn”

De Theo Pouw Groep wil het huidige lineaire systeem doorbreken, waarbij grondstoffen nog vaak na gebruik als afval worden afgeschreven.Een bezoek aan het bedrijf in de Eemshaven.

Lees meer »


13-07-2017
Kleirijperij belangrijke schakel in Programma Eems-Dollard 2050

Langs de Eems-Dollard komt een Kleirijperij. Rijkswaterstaat, de provincie Groningen, Groningen Seaports, waterschap Hunze en Aa’s, Het Groninger Landschap en het kennisconsortium Ecoshape ondertekenen daarvoor een samenwerkingsovereenkomst. Met het pilotproject Kleirijperij dragen de partners bij aan verbetering van de ecologische waarden in de Eems-Dollard door slib te onttrekken.

Lees meer »


13-07-2017
Verduurzaming scheepvaart Waddenzee wordt maatwerk

Onder de titel ‘Anders varen’ is er een verkenning uitgevoerd naar innovaties en ontwikkelingen in de scheepvaart.

Lees meer »


06-07-2017
Algen; het groene goud

Aan de voet van de Eemscentrale bevindt zich sinds enkele jaren een groene plantage. Uitgestrekte velden, liggend onder een duurzame windturbine, produceren hier het gewas van de toekomst; algen. Het groene goud!

Lees meer »


05-07-2017
“We hebben een bedreiging omgebogen in een kans”

Speciale radars in de Eemshaven registreren vogels. Windmolens kunnen dan worden stilgezet. Zo vallen er minder vogelslachtoffers terwijl het rendementsverlies acceptabel is.

Lees meer »


Share |