Nieuwsoverzicht

03-07-2017
Een eigen eiland voor de noordse stern en visdief

De noordse stern en de visdief. In de Eemshaven zijn het veelvoorkomende vogels. Ze broeden hier graag, maar zorgen daarmee voor overlast bij de bedrijven. Geheel volgens het gedachtengoed van E&E, waarbij ecologie en economie zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd, zijn oplossingen gezocht voor het conflict tussen de vogels en de bedrijven.

Lees meer »


26-06-2017
Aandacht voor de Eems-Dollard tijdens de Dag van het Wad

Op 23, 24 en 25 juni werd tijdens de Dag van het Wad gevierd dat Unesco de Waddenzee 8 jaar geleden benoemde tot Werelderfgoed-gebied. Van Den Helder tot aan Termunten konden mensen meedoen aan leuke activiteiten langs en op het Wad. In Termunten werden de ontwikkelingen rond de Eems-Dollard op verschillende manieren belicht.

Lees meer »


23-06-2017
Dialoogdag in teken aardbevingsdossier en duurzame energie

De potentieel gevaarlijke gebouwen in de Eemshaven hebben vooralsnog geen last van de aardbevingen in Groningen. En de Eemshaven moet de nieuwe voortrekker zijn in de waterstofenergie. Daar ging het ochtendprogramma van deze Dialoogdag over.

Lees meer »


30-05-2017
Duitsland en Nederland presenteren gezamelijk plan voor Eems

Nedersaksen en Nederland hebben voor het eerst een gezamenlijk Integraal Managementplan (IMP) opgesteld. Nederland en Nedersaksen delen namelijk een belangrijk natuurgebied: het Eems-estuarium, waar zout en zoet water samenkomen. Het gebied verkeert echter in een ecologische slechte toestand. Dat willen de partijen nu veranderen met het IMP.

Lees meer »


13-04-2017
Inspirerende Dialoogdag in Polder Breebaart

De dialoogdag van E&E in Balans werd dit keer niet in Garrelsweer gehouden, maar in de Reiderhoeve, vlakbij Polder Breebaart. Dit werkte inspirerend. Polder Breebaart is namelijk EemsDollard2050 in het klein.

Lees meer »


10-04-2017
Landbouwgrond verbeteren door ophoging met slib

De productie op laaggelegen, niet goed renderende landbouwgronden verhogen en tegelijk een bijdrage leveren aan een gezondere Eems-Dollard. Dat is de focus van de pilot Grondophoging, waarvoor de eerste stappen zijn gezet.

Lees meer »


Share |