Nieuwsoverzicht

10-01-2017
Speciale vogelradar voor windmolens

De provincie Groningen wil windmolens in de Eemshaven laten uitrusten met een radar om vogelsterfte tegen te gaan. De radar moet ervoor zorgen dat de windmolens tijdelijk stopgezet worden als er een zwerm vogels langs vliegt, meldt RTV Noord.

Lees meer »


28-12-2016
Baggerslib Eems Dollard wordt bouwsteen

Het meerjarig Innovatieprogramma Nuttig Toepassen Slib zoekt naar mogelijkheden om slib uit de Eems Dollard te halen en nuttig toe te passen. Verschillende mogelijkheden hiervoor worden onderzocht. Eén daarvan is het persen van baggerspecie tot bouwelementen. De testen zijn veelbelovend, de eerste stenen zijn geperst.

Lees meer »


27-12-2016
Animatiefilm over EemsDollard2050

Binnen het programma Eems Dollard 2050 worden verschillende projecten uitgevoerd. Van twee hiervan zijn animatiefilmpjes gemaakt: de Kleirijperij en de Dubbele Dijk. De animaties geven de kijker een helder beeld van de projecten. ED2050 is het meerjarig adaptief programma van maatregelen en onderzoek dat moet bijdragen aan het herstel van de kwaliteit van het Eems Dollard estuarium.

Lees meer »


15-12-2016
Bezoekerscentrum geeft uitleg over dijkverbetering

Met het aansnijden van een taart in de vorm van een dijk is deze maand in Delfzijl het bezoekerscentrum in gebruik genomen. In het centrum krijgen bezoekers uitleg over de dijkverbetering tussen de Eemshaven en Delfzijl. Even daarvoor had de officiële starthandeling van dit project plaatsgevonden. De komende drie jaar worden de dijken langs de Eems verhoogd en verbreed om te voldoen aan de veiligheidsnormen van het Hoogwater Beschermingsprogramma.

Lees meer »


14-12-2016
Dijkversterking Eemshaven-Delfzijl officieel van start

Deltacommissaris Wim Kuijken heeft het officiële startschot gegeven voor de versterking van de dijk tussen de Eemshaven en Delfzijl. Bodemdaling en zeespiegelstijging maken het noodzakelijk dat de zeeweringen in Nederland worden verhoogd en versterkt. Door de kans op aardbevingen als gevolg van gaswinning is de urgentie in Groningen extra groot

Lees meer »


14-12-2016
Gedeputeerde Staten stellen ontwerp-Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl vast

De ontwerp-Structuurvisie laat zien dat de totale milieueffecten van de beoogde economische ontwikkelingen tot 2035 binnen die acceptabele grenzen blijven. Daarmee passen de 15 ontwikkelingen die nu bekend zijn in het gebied en is er ook ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.

Lees meer »


Share |