Nieuwsoverzicht

25-11-2016
Eems-Dollard wordt N2000-gebied

De Eems-Dollard krijgt officieel de status van Natura-2000-gebied. Dat heeft staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken besloten. Met deze Europese status wordt het makkelijker om de dieren en planten in het gebied te beschermen en de kwaliteit van de natuur te verbeteren.

Lees meer »


01-11-2016
Ecologie ontmoet chemie tijdens dialoogdag

Eind oktober vond een bijzondere dialoogdag van Economie & Ecologie in Balans plaats. Als gastheer ontving Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE) de genodigden om een kijkje te nemen in de keuken van een aantal bedrijven op en rond Chemiepark Delfzijl.

Lees meer »


27-10-2016
Baggerslib nieuwe vaargeul Eems-Dollard voor vogeleiland en kwelder

Met de symbolische overdracht van stortsteen is op donderdag 27 oktober de verruiming van de vaarweg Eemshaven-Noordzee gestart. En het luidde het begin in van twee natuurprojecten: extra kwelderlandschap en een broedvogeleiland.

Lees meer »


27-09-2016
Onderzoek samenwerking Nederland en Duitsland: Wil is er, en nu?

Nederland en Duitsland kennen vergelijkbare doelstellingen voor het Eems-Dollardestuarium en zijn van elkaar afhankelijk om die te kunnen realiseren. Toch schort het tot op heden aan de grensoverschrijdende samenwerking. De wil om daar verandering in te brengen is er, maar dan moet er nog veel gebeuren, stelt Rianne Datema in haar afstudeeronderzoek ‘Samen naar een gezonde Eems-Dollard’.

Lees meer »


26-09-2016
Jaap Siemons programmanager Eems Dollard 2050

Na maanden van hard en onder tijdsdruk werken kon kwartiermaker Irene van Dorp eind juni het programma Eems Dollard 2050 presenteren. Minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen en gedeputeerde Henk Staghouwer zetten er hun handtekening onder en nu kan het programma worden uitgevoerd. Jaap Siemons van de provincie Groningen is als programmamanager aangesteld om dit in goede banen te leiden. Hij heeft er zin in.

Lees meer »


26-09-2016
Contouren nieuwe dijk Delfzijl worden zichtbaar

De afgelopen maanden hebben vrachtwagens van Heuvelman Ibis en De Waard vele duizenden kubieke meters zand aangebracht op het voormalig Maringterrein, vlakbij het stadscentrum van Delfzijl. Hier komt, een stukje verder landinwaarts dan voorheen, de vernieuwde en verhoogde zeedijk te liggen die Delfzijl moet beschermen tegen de huidige en toekomstige zeespiegelstijging. Het is één van de meest bepalende elementen in het plan Marconi Buitendijks.

Lees meer »


Share |