Aanvraag Marconi-project ingediend bij Waddenfonds

Op 17 september, de eerste dag dat er weer projecten konden worden ingediend bij het Waddenfonds, heeft de gemeente Delfzijl voor het Marconi Buitendijks-project een aanvraag verstuurd voor een bijdrage van 13 miljoen euro. Met de 14 miljoen euro die reeds beschikbaar is zou daarmee de financiering voor het eerste deel van het veertig jaar durende verbeterprogramma Marconi rond zijn.

Marconi Buitendijks is het eerste echte uitvoeringsproject. Het op orde brengen van de kustverdediging, natuurontwikkeling en het creëren van een aantrekkelijker woon- en leefmilieu gaan hierbij hand in hand. Het is een bewuste strategie hiermee te beginnen, zegt projectleider Jornand Veldman. “Dan begin je met iets tastbaars, iets wat je kunt laten zien en wat goed is voor zowel natuur als leefbaarheid en economie. Door tevens in te zetten op natuurontwikkeling zijn partijen die eerst tegen waren onze ambassadeurs geworden, met een steunbrief van verschillende natuurorganisaties bij onze Waddenfonds-aanvraag als tastbaar resultaat.”

Aanleg kwelders
De natuurplannen bestaan uit de verwijdering van de Griesberg – een afvalberg van voormalige sodafabriek Brunnermond – en de aanleg van 16 hectare kwelderlandschap voor de Handelskade-Oost met plek voor een vogelkijkhut en een vogelbroedeiland en nog eens 40 hectare op de schermdijk langs het zeehavenkanaal. “Kwelders vormen naast een natuurlijke kustverdediging een filter voor het ecosysteem van de Eems. Het is weliswaar niet dé oplossing voor het natuurlijk herstel van het Eems-Dollard estuarium, maar levert wel een hele mooie bijdrage”, vertelt Veldman. “Het deel van 40 hectare wordt deels aangelegd en moet zich deels door natuurlijke aangroei verder ontwikkelen. Het is tegelijk een pilotproject om kennis te vergaren voor mogelijke vergelijkbare ontwikkelingen elders in het estuarium.”

Een bekende impressie van Marconi

Bewoners: zee, strand en fietsen
Voor de leefbaarheid van Delfzijl zijn de aanleg van een vergroot strand en een goede loop- en fietsverbinding met het stadscentrum de twee speerpunten. “In polls waarin inwoners van Delfzijl werd gevraagd wat ze het belangrijkste vonden voor hun stad, stond het strand met stip op 1”, weet Veldman. Vanwege juridische haken en ogen bleek het evenwel niet mogelijk om het strand in het water van de Eems uit te breiden. Een oplossing is gevonden door de huidige zeedijk die het centrum van Delfzijl van het water van de Eems scheidt landinwaarts te verplaatsen. Daardoor ontstaat ruimte voor een strand van 2,3 hectare. “Door het verhoogd aan te leggen, waardoor het bij vloed niet onderloopt, ontstaat een mooi, schoon zandstrand.”

Leefbaarheid
Dankzij dit alternatief hoeft de stalen damwand ook niet twee meter omhoog, zoals zeespiegelstijging en de bodemdaling als gevolg van gaswinning vragen. Het vormde in 2009 de aanleiding voor de start van het Marconi-project, met als belangrijk doel om met behoud van veiligheid een fraaiere overgang tussen stad en water te bewerkstelligen en de kwaliteiten van Delfzijl als havenstad beter tot uiting te laten komen. “Het inwonertal van Delfzijl krimpt. Dat is op zich niet zo erg, maar dan moet je hier wel prettig kunnen wonen. Een verhoogde damwand zou ten koste zijn gegaan van de leefbaarheid”, stelt Veldman. “Dat deze de komende decennia niet verhoogd hoeft te worden doet recht aan alle investeringen die in het centrum worden gedaan.” Het strand biedt tegelijk een landhoofd voor de aanleg van een fiets- en wandelbrug over spoor en weg naar het stadscentrum.

Dat na vijf jaar van voorbereiden, afstemmen, draagvlak creëren en geld organiseren met een gezamenlijk, integraal plan een aanvraag bij het Waddenfonds kon worden ingediend, beschouwt Veldman als iets bijzonders. “We zijn er trots op dat we dit met zoveel partijen en zoveel tegengestelde belangen gezamenlijk voor elkaar hebben weten te krijgen.” Het wachten is nu op de beslissing van het Waddenfonds. Eind dit jaar wordt deze verwacht. “We hebben de aanvraag alleen kunnen indienen voor de thema’s natuur en landschap. Voor de thema’s cultuurhistorie en economie kan dat pas volgend jaar. Wanneer is nog niet bekend. Het project is nu al wel in z’n totaliteit ingediend. In afwachting van toekenning gaan we gewoon verder met de voorbereidingen zodat we meteen aan de slag kunnen als het geld er is. We willen nu de gang er in houden.”

Share |