Baggerslib Eems Dollard wordt bouwsteen

Gedeputeerde Henk Staghouwer overhandigt tijdens het E&E-diner de eerste geperste steen van zoute baggerspecie aan Groningen Seaports directeur Harm Post.

Het meerjarig Innovatieprogramma Nuttig Toepassen Slib zoekt naar mogelijkheden om slib uit de Eems Dollard te halen en nuttig toe te passen. Verschillende mogelijkheden hiervoor worden onderzocht. Eén daarvan is het persen van baggerspecie tot bouwelementen. De testen zijn veelbelovend, de eerste stenen zijn geperst.

Tijdens een speciaal E&E-diner kregen de aanwezige bestuurders een bouwsteen van geperste baggerspecie mee naar huis. “Direct was er enthousiasme merkbaar”, zegt Fred Haarman, manager van het innovatieprogramma Nuttig Toepassen Slib. “Er was aanvankelijk de nodige reserve over de kansen voor deze toepassing, maar met een bouwsteen gemaakt van bagger in de handen werd het opeens tastbaar. Het voelt als beton.”

Bouwen met slib
De steen is ontwikkeld door Netics, een civieltechnisch ingenieursbureau uit Alblasserdam met ruime ervaring in binnen- en buitenland op het gebied van bouwen met baggerspecie. Het ontwikkelde daarvoor de ‘Baggerfabriek®’. Hier wordt baggerspecie verwerkt tot prefab Geowall® elementen die voor tal van toepassingen bruikbaar zijn. Bijvoorbeeld voor dijkversterking, beschoeiingen, golfbrekers, geluidsschermen en wellicht zelfs gebouwen.

Van laboratorium naar praktijk
Om tot bouwstenen te komen, wordt baggerspecie onder hoge druk geperst. Door het toevoegen van onder meer bindmiddel kan de gewenste sterkte worden verkregen. Tot nu toe werd hiervoor vooral zoete baggerspecie gebruikt. Zoute baggerspecie vraagt vanwege de andere samenstelling om een nieuwe benadering. Die lijkt Netics te hebben gevonden.

“Nu is het zaak om dit van het laboratorium naar de praktijk te brengen”, vertelt Haarman. “We gaan komend jaar testen op sterkte en duurzaamheid en als dat succesvol verloopt, kunnen we demonstratieobjecten gaan bouwen en het project verder uitbreiden.”

Extreem duurzaam
De programmamanager wijst op het duurzame karakter van de bouwelementen. Als voorbeeld noemt hij de aanleg van beschoeiingen. “Daarvoor wordt nu nog hardhout gebruikt. Dat kan ook met Geowall® elementen. Baggerslib wordt nu nog vooral als afvalproduct gezien. Terwijl we het nuttig kunnen hergebruiken en daarmee de waterkwaliteit van de Eems Dollard verbeteren. En het is mogelijk nog eens goedkoper ook!”

“Voor het bindmiddel dat nodig is voor de bouwstenen kijken we ook naar regionaal beschikbare ‘afvalstoffen’. Helemaal volgens het principe van de circulaire economie. Onder meer kalkgries dat vrijkomt bij het afgraven van de Griesberg en restproducten uit de suikerbietenindustrie kunnen op geschiktheid worden onderzocht”, laat Haarman weten.

Share |