Bezoekerscentrum geeft uitleg over dijkverbetering

Aansnijden van de taart voor bezoekerscentrum

Met het aansnijden van een taart in de vorm van een dijk is deze maand in Delfzijl het bezoekerscentrum in gebruik genomen. In het centrum krijgen bezoekers uitleg over de dijkverbetering tussen de Eemshaven en Delfzijl. Even daarvoor had de officiële starthandeling van dit project plaatsgevonden. De komende drie jaar worden de dijken langs de Eems verhoogd en verbreed om te voldoen aan de veiligheidsnormen van het Hoogwater Beschermingsprogramma.

De interesse voor de werkzaamheden die nu al in Delfzijl plaatvinden is groot. Tijdens de officiële aftrap van de dijkverbetering vertelde burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl dat hij verrast is door het grote aantal mensen dat elke dag een kijkje komt nemen bij de werkzaamheden in zijn stad. Omdat velen met een camper komen, wordt zelfs een camperparkeerplaats aangelegd.

Bezoekerscentrum
Om meer te weten te komen over de dijkverbeteringen kunnen bezoekers nu terecht in het bezoekerscentrum dat is ingericht op de begane grond van het voormalige Groningen Seaports gebouw aan de Noordersingel 1 in Delfzijl. Het waterschap Noorderzijlvest en de Combinatie Ommelanderdiek, als opdrachtgever en uitvoerder samen verantwoordelijk voor de dijkverbetering, nemen werkruimte in op de twee erboven liggende verdiepingen.

Informatie over nut en noodzaak
In het bezoekerscentrum wordt via folders, maquettes, informatiepanelen en interactieve displays uitleg gegeven over de historische strijd tegen het water, over de noodzaak van nieuwe – aardbevingsbestendige – dijken, de innovatieve concepten die daarbij worden toegepast, zoals de Dubbele Dijk, de Rijke Dijk en de Overslagbestendige Dijk, en de partijen die daarbij betrokken zijn.

Educatie en excursies
Het bezoekerscentrum is nog niet helemaal klaar, laat Silvia Mosterd, communicatiemanager van Noorderzijlvest weten. “Het moet nog verder worden ingericht. Er komt een educatiehoek voor kinderen, waar ze bijvoorbeeld zelf een dijk kunnen bouwen. Bovendien moeten alle projecten nog een plek krijgen en willen we laten zien hoe de dijk er straks uit komt te zien. Daarnaast denken we aan het organiseren van excursies en het ontvangen van groepen om uitleg te geven.”

Het bezoekerscentrum is elke werkdag geopend tussen 9.00 en 15.00 uur.

MEER INFO
Dijkversterking Eemshaven-Delfzijl officieel van start

Share |