Chemport Europe gaat vergroening chemie aanjagen

De chemiesector in Groningen en Drenthe wil wereldwijd een leidende rol gaan spelen in de groene chemie, waarbij chemische bedrijven gebruik maken van duurzame grondstoffen. Daarin is nu een volgende stap gezet. In het nieuwe samenwerkingsverband Chemport Europe hebben de noordelijke chemieclusters de krachten gebundeld met de regionale kenniscentra om tot een duurzame vergroening te komen van de chemische industrie rond Delfzijl en Emmen.

Chemport Europe komt voort uit de conclusies van de Commissie Willems uit 2014, verwoord in het rapport ‘Chemie op Stoom’. Daarin worden verschillende aanbevelingen gedaan om de toekomst van de chemische industrie in de Eemsmond veilig te stellen. De belangrijkste conclusie: Er moet versneld vernieuwd en vergroend worden.

De afgelopen jaren zijn al de nodige maatregelen genomen. Zo wordt zeventig procent van de warmtevoorziening op het Chemiepark Delfzijl inmiddels duurzaam opgewekt. In de fabriek van BioMCN in Delfzijl, bijvoorbeeld, wordt bio-methanol gemaakt uit gas afkomstig van bietenpulp. In februari van dit jaar werd de bio-stoomleiding van de Eneco-centrale naar AkzoNobel in Delfzijl in gebruik genomen.

Volledig groen ecosysteem
Chemport Europe is primair opgezet voor het aantrekken van nieuwe, innovatieve bedrijven die onmisbaar zijn voor een volledig groen ecosysteem. Het streven is dat chemische bedrijven in Groningen en Drenthe in 2030 al voor een flink deel zijn overgestapt op duurzame grondstoffen. De voorwaarden daarvoor zijn ideaal, stelt programmamanager Chris Henny.

“We hebben hier een sterke energie- en chemiesector, de boeren in het gebied leveren grondstoffen die nodig zijn voor groene energie en chemie, er is veel jong talent, er is ruimte, een goede infrastructuur en er zijn topkennisinstellingen die onderzoek doen naar duurzame producten en technieken.”

Industrie Agenda
Henny hoopt dat rond de zomer een eerste concept van de zogeheten Industrie Agenda klaar is. Daarin worden de uitgangspunten geformuleerd voor de werving van bedrijven die het noordelijke groene ecosysteem kunnen versterken. “We mikken nu nog op alles wat langskomt op het gebied van vergroening en chemie. We willen gerichter gaan zoeken: Wat past hier, wat maakt de keten sterker en wat draagt bij aan een circulaire economie?”

Het antwoord daarop moet de komende maanden worden geformuleerd. “We gaan bij bestaande bedrijven, kennisinstellingen, de milieubeweging en de lokale en regionale overheden inventariseren waar men mee bezig is, wat de plannen zijn, wat men nodig vindt en wat men van elkaar verwacht. Als we weten wat we precies willen en nodig hebben, hebben we meer kans van slagen”, meent Henny.

De NFIA (Netherlands Foreign Investment Agency) kan dan ook gerichter worden ingezet in de actieve werving. Het NFIA ondersteunt buitenlandse bedrijven die activiteiten in Nederland willen opzetten. “Het zijn onze ogen in het buitenland.”

Meer profileren
Noord-Nederland mag zich wat Henny betreft wel wat meer profileren. “We zijn hier vaak te bescheiden, terwijl we enorm veel te bieden hebben. Dankzij een gedeelde ambitie kunnen zaken bovendien snel worden geregeld.” Daarvoor is met Chemport ook aangehaakt bij de Top Dutch campagne. Deze campagne richt zich op de mogelijke vestiging van de elektrische autofabrikant Tesla in Noord-Nederland.

Henny pleit nog wel voor aanvullende subsidies en aanpassing van onder meer vergunningsystemen. “Kansrijke start-ups worden daardoor nu nog beperkt in hun mogelijkheden. Nieuwe technologieën ontwikkelen kost sowieso al veel tijd.”

Bioraffinaderij
Intussen staan de ontwikkelingen niet stil. Zo hebben AkzoNobel, chemisch technologiebedrijf Avantium en RWE/Essent plannen voor een bioraffinaderij die draait op houtsnippers. Delfzijl gooit hoge ogen als mogelijke vestigingsplaats. De suikers die de raffinaderij oplevert kunnen als grondstof dienen.

LEES OOK:
Nieuwe stap naar duurzaam Chemiecluster Eems-Dollard 
Integratie Milieu en economie Chemiecluster Eems-Dollard
Nu of nooit voor Biobased Economy Eemsdelta
www.chemport.eu

 

 

Share |