Contouren nieuwe dijk Delfzijl worden zichtbaar

De afgelopen maanden hebben vrachtwagens van Heuvelman Ibis en De Waard vele duizenden kubieke meters zand aangebracht op het voormalig Maringterrein, vlakbij het stadscentrum van Delfzijl. Hier komt, een stukje verder landinwaarts dan voorheen, de vernieuwde en verhoogde zeedijk te liggen die Delfzijl moet beschermen tegen de huidige en toekomstige zeespiegelstijging. Het is één van de meest bepalende elementen in het plan Marconi Buitendijks.

10,5 meter hoog
De eerste fase van het project, het aanleggen van de ondergrond voor de dijk, werd voor de zomervakantie afgerond. Komende maand moet al het zand – ruim 100.000 kubieke meter in totaalvoor het dijklichaam zijn aangebracht. “Dan heeft het zand een paar maanden nodig om te zetten. In april volgend jaar gaan Boskalis en KWS Infra in opdracht van Waterschap Noorderzijlvest dan verder met het bekleden van de nieuwe dijk, die zo’n 10,5 meter hoog wordt”, vertelt projectleider Jornand Veldman.

Het zand ligt nu bij de dijk in Delfzijl vlakbij het oude zwembad van weleer.

Traditionele bekleding
Boskalis en KWS Infra gaan ook het dijkverbeteringsproject tussen de Eemshaven en Delfzijl uitvoeren. Voor het verhogen en aardbevingsbestendig maken van de 12 kilometer dijk die wordt aangepakt worden innovatieve dijkconcepten ingezet zoals de Rijke Dijk – een dijk waarop aan de waterkant de natuurontwikkeling plaatsvindt – en wordt gekeken naar de toepassing van slib uit de Eems-Dollard voor dijkverzwaring. “Met de dijk ter hoogte van het nieuwe zandstrand  in Delfzijl zijn we daar te vroeg voor, dus krijgt die een traditionele bekleding”, laat Veldman weten.

Vooronderzoek naar explosieven
De aanloop was moeizamer dan voorzien. Er was veel vooronderzoek nodig naar niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. “Dat kostte veel tijd en geld, maar gelukkig werd er niets gevonden”, zegt Veldman.

In oktober volgend jaar moet de dijk klaar zijn en kan worden begonnen met de inrichting van het gebied, zoals de aanleg van een boulevard en een 2,3 hectare groot strand. “Werken die we parallel met de aanleg van de dijk kunnen uitvoeren, zoals het realiseren van een fiets- en voetgangersbrug en camperplekken, worden in goed overleg met aannemers en waterschap al eerder begonnen. Daar waar mogelijk proberen wij werk met werk te maken. Dat levert niet alleen een financieel voordeel maar ook een ecologisch voordeel.”

Bescherming én natuurontwikkeling
Bescherming tegen het water en natuurontwikkeling gaan binnen Marconi hand in hand. Naast het landinwaarts verleggen en verhogen van de zeedijk en het vergroten van het strand, wordt de komende jaren onder andere een kwelderlandschap aangelegd langs de Schermdijk en de Handelskade Oost. Het Marconi-project – waarvan veel plannen in de afrondende ontwerpfase zitten - moet verder zorgen voor een aantrekkelijk woon- en leefklimaat in Delfzijl.

Geen klachten
Veldman merkt dat omwonenden daar oog voor hebben. Klachten van overlast als gevolg van de werkzaamheden heeft hij dan ook nog niet ontvangen. “De mensen zijn positief. Men vindt het mooi dat het gebied getransformeerd wordt en komt kijken wat er gebeurt.”

LEES MEER
Marconi kan van start door Waddenfonds-bijdrage
Duitsers roemen Marconi-project Delfzijl
Visie Vitale kust Eems-Dollard

Share |