Delfzijl in de lift dankzij Plan Marconi

Impressie van de plannen voor Delfzijl

Wanneer gaat het volgende project van start? Het is een vraag die projectleider Jornand Veldman van het plan Marconi regelmatig gesteld krijgt. Niet omdat mensen de werkzaamheden beu zijn die Delfzijl weer haar maritieme karakter moeten teruggeven, maar omdat ze nieuwsgierig zijn naar wat er nog meer staat te gebeuren.

Veldman verbaast zich daar wel eens over. Er is immers ook overlast geweest door de bouwwerkzaamheden. Van aan- en afrijdende vrachtwagens met zand voor de dijkaanpassing bijvoorbeeld. Het landinwaarts verplaatsen en op hoogte en sterkte brengen van de nieuwe zeedijk is tot nu toe het meest in het oog springende Marconi-werk. Eind 2019 moet dit volledig zijn afgerond.

Kentering
“Eigenlijk zijn er nauwelijks wanklanken. We horen alleen maar hoe mooi mensen het vinden. De nieuwe dijkslinger die ruimte creëert voor het stadsstrand maakt indruk.” Harde cijfers zijn er niet, maar er lijkt een kentering gaande. “Delfzijl begint weer een stad te worden waar mensen willen wonen en die men wil bezoeken”, zegt Veldman.

Dat komt onder meer door de aanpak van het centrum. De gemeente wees een kernwinkelgebied aan, zorgde voor nieuwe bestrating en verlichting en motiveerde winkeliers hier naartoe te verplaatsen. Veldman: “De geluiden zijn dat zowel winkelend publiek als winkeliers er blij mee zijn.”

Leegstand teruggedrongen
Tegelijk is hiermee het overtollige aantal commerciële vierkante meters in de stad teruggedrongen. Er is daardoor minder leegstand. Met de geplande sloop van de Vennenflat in oktober 2017 wordt daarnaast ingespeeld op de krimpopgave van de stad.

De open ruimte die door de sloop van de Vennenflat ontstaat, versterkt de verbinding tussen het stadscentrum en het water. Deze maand is al begonnen met de kap van bomen op de plek waar de toegang naar de nieuwe voetgangers- en fietsbrug moet komen die daarin de schakel wordt.

 Verder moet in juni de verbouwing en herinrichting van het MuzeeAquarium klaar zijn. Dit maritiem historisch museum moest aanvankelijk wijken voor de nieuwe dijk, maar wordt er nu in opgenomen. Voor campers zijn vanaf komende maand camperplaatsen voorzien op de tijdelijke parkeerplaats die is ingericht vanwege de dijkwerken. “Veel bezoekers van Delfzijl komen met de camper”, weet Veldman.

Proefopstelling kwelders
Een ander beeldbepalend element uit het project Marconi is de aanleg van kwelderlandschap langs de Schermdijk en de Handelskade Oost. Hier wordt ook een broedeiland gerealiseerd. Naar verwachting kan in het kwelderlandschap onder andere slib dat vrijkomt bij de vaarwegverruiming van de haven van Delfzijl worden gebruikt.

Begin deze maand heeft de aannemer van Rijkswaterstaat een proefopstelling aangelegd. Volgende maand kan met de daadwerkelijke aanleg worden begonnen. In oktober moeten de 75 hectare nieuwe natuur en het broedeiland klaar zijn. Het samenwerkingsverband ‘Ecoshape’ gaat vervolgens op de pionierkwelder ter hoogte van de Schermdijk onderzoeken hoe deze zich verder ontwikkelt. Er wordt gekeken hoe snel de aangroei of afslag van de kwelder verloopt en hoe grassen en planten gedijen.

Strandseizoen 2019
Voor andere deelprojecten van Marconi, zoals de aanleg van het stadsstrand en de boulevard, zijn de voorbereidende werkzaamheden in volle gang. “We willen als de dijk klaar is meteen verder kunnen. We mikken op een opening vóór het strandseizoen 2019”, klinkt Veldman hoopvol. “Dijk en strand worden dan ook dé plek in Delfzijl voor evenementen als beach parties en festivals.”

Share |