Dialoogdag Garrelsweer brengt verbinding

Voor het Eems-Dollardestuarium wordt door verschillende partijen beleid ontwikkeld. Veel trajecten lopen parallel, maar er bestaan ook onderlinge verbanden. De doorwerking daarvan  in deelprojecten gaat niet vanzelf. Regie op de samenhang in processen is daarom belangrijk. Als procesbewaker bracht Economie en Ecologie in Balans op 12 maart alle partijen bijeen voor een dialoogdag in het Kerkje te Garrelsweer.

Tijdens de dialoogdag  werd een overzicht gegeven van de actuele stand van zaken en gediscussieerd over het IMP Eems-Dollard, het aanwijzingsbesluit Natura 2000, het Masterplan Ems 2050 en fase 2 van het MIRT?onderzoek. Ook werden de resultaten van het KRW-slibonderzoek gepresenteerd. Het was de eerste keer dat op een dergelijke schaal de verschillende betrokken partijen bijeen kwamen.

Puzzelstukje
Programmamanager E&E Henk Smit sprak na afloop van een bijzonder nuttige dag. “Door alle doelen die er zijn gesteld op het gebied van economie en ecologie in het Eems-Dollardestuarium hebben we het onszelf lastig gemaakt. Bovendien zijn er veel partijen bij betrokken op zowel lokaal, regionaal als nationaal niveau, en niet te vergeten onze Oosterburen. Al die verschillende partijen zijn met een stukje van de puzzel bezig, waardoor het overzicht soms verdwijnt. Het is de kunst alle puzzelstukjes in elkaar te laten vallen.”

De dialoogdag leverde daar een belangrijke bijdrage aan. “We hebben nu meer inzicht in hoe en waar verschillende beleidslijnen samenkomen”, constateert Smit. Als voorbeeld noemt hij de presentatie van de resultaten van het KRW-onderzoek slib en ecologie. De afgelopen jaren hebben onderzoeksinstituten Deltares en Imares een studie verricht naar het gedrag van slib in het Eemsestuarium en de effecten van maatregelen om dit te beïnvloeden.

Onderzoek Deltares
Een belangrijke conclusie van Deltares is dat het proces van baggeren en storten zelf een rechtstreeks verband heeft met de verslibbing stroomopwaarts. “Dankzij de resultaten uit dit onderzoek weten we nu aan welke knoppen er gedraaid moet worden. Dat geeft nieuwe inzichten voor onder andere Natura 2000, het Masterplan Ems 2050 en het MIRT-onderzoek”, zegt Smit.

Op 11 juni a.s. vindt weer een dialoogdag plaats. Dan wordt gesproken over duurzame economie in de Eemsdelta.

DOWNLOADS:
- Verslag Dialoogdag Garrelsweer 
- Powerpoint Presentaties Dialoogdag

Share |