Dialoogdag in teken aardbevingsdossier en duurzame energie

Een werkgroep op locatie tijdens een eerdere Dialoogdag

Praten mét elkaar in plaats van over elkaar. Dat is in het kort waar het om gaat tijdens de Dialoogdag. Vanuit Economie & Ecologie (E&E) organiseren we meerdere keren per jaar zo’n dag. Om in gesprek te blijven. Om nader tot elkaar te komen. Om kennis te delen én om gezamenlijke initiatieven te ontplooien. Donderdag 22 juni 2017 was platform E&E te gast bij Engie in de Eemscentrale in Eemshaven. Deze locatie was op uitnodiging en vanuit de Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE). Wat volgde was een interessante dag te midden van ruisende windturbines en kabbelende algenplantages.  

Voorzitter van SBE, Cor Zijderveld, leidde de ochtend in met een uitleg waar SBE voor staat. “We zijn een werkgeversorganisatie met een grote regionale betrokkenheid: kritisch, onafhankelijk en proactief. Wij geloven in ‘Samen maakt sterker’. Daarom organiseren we samenwerking tussen onze leden. Maar ook zoeken we aansluiting bij kennisinstellingen en de natuur- en milieuorganisaties. We doen dit om de regio te versterken, om werk te creëren. Meer dan honderd bedrijven zijn lid van SBE. De leden zijn actief in de sectoren Industrie, Energie, Havens & Logistiek en in de Zakelijke en Industriële Dienstverlening.”

Gebouwen zonder schade
Een mooi concreet voorbeeld van de werkzaamheden van SBE is de rol die de werkgeversorganisatie neemt in de aardbevingsproblematiek. “Binnen de problematiek is er veel aandacht voor bewoners en woningen. Maar wij staan als SBE ook stil bij het feit dat zich hier voor tien miljard aan industrie en bedrijvigheid bevindt. Wij veronderstelden externe risico’s maar ook risico’s voor medewerkers intern. Dat wilden we nader beschouwen en onderzoeken. We hebben min of meer het wiel opnieuw moeten uitvinden voor de analyse en de onderzoeksmethode. In Japan en in de VS zijn er dergelijke onderzoeken geweest, maar de bevingen zijn hier van geheel andere aard. We zijn uiteindelijk uitgegaan van het LOC-principe, Loss of Containment. Het gaat hierbij om de mate waarin gevaarlijke stoffen kunnen vrijkomen bij een bevingsramp. Wat blijkt na onderzoek? Al onze bedrijven en gebouwen zijn overgedimensioneerd gebouwd. Er is nog nergens schade geconstateerd. Alle gevaarlijke bedrijven zijn doorgelicht en goed bevonden. Met de niet-gevaarlijke gebouwen zijn we nu nog bezig maar de eerste conclusies zijn positief.”

Groene waterstofeconomie
Een ander actueel project waarbij SBE betrokken is, is de waterstofeconomie. In het kader van de Energietransitie worden hier mooie stappen gemaakt. Cor Zijderveld toont een boekwerk met de titel De Groene Waterstofeconomie in Noord-Nederland van hoogleraar toekomstige energiesystemen Ad van Wijk van de Technische Universiteit Delft.  “Fossiele brandstoffen raken op, zoveel is inmiddels duidelijk. We zouden kunnen overgaan op waterstof. Dat is een gas dat we heel groen en prima kunnen maken. Het systeem was in eerste instantie heel duur, maar het wordt steeds goedkoper. Omdat de vooruitzichten zo goed lijken, willen we een waterstoffabriek naar de Eemshaven zien te krijgen. We zijn goed geplaceerd. We hebben een goede infrastructuur en vele windmolens die we kunnen inzetten om waterstof te verkrijgen.” Daarnaast is er een goed aardgasnet waarmee waterstof kan worden getransporteerd. Een veel voordeliger methode dan via hoogspanningskabels.

Uitstekend uitgeruste Eemshaven
“We willen graag voortrekker zijn in de waterstofenergie. Wat ons betreft is de Eemshaven uitstekend uitgerust en hebben we hier veel kansen voor deze industrie”, aldus Cor. Wanneer Henk Staghouwer, voorzitter van E&E, vraagt wat de reactie is vanuit de Natuurfederatie, laat een enthousiast Linze … eenduidig van zich horen: “Ik word er vrolijk van, hier zaten we al heel lang op te wachten!” Voor Cor Zijderveld hét moment om spontaan een exemplaar aan Linze te overhandigen.

Share |