Dijkversterking Eemshaven-Delfzijl officieel van start

Deltacommissaris Wim Kuijken (rechts) geeft het startschot.Deltacommissaris Wim Kuijken heeft het officiële startschot gegeven voor de versterking van de dijk tussen de Eemshaven en Delfzijl. Bodemdaling en zeespiegelstijging maken het noodzakelijk dat de zeeweringen in Nederland worden verhoogd en versterkt.

Door de kans op aardbevingen als gevolg van gaswinning is de urgentie in Groningen extra groot.Het waterschap Noorderzijlvest start daarom als eerste waterschap in Nederland met de realisatie van de dijkverbetering waarbij de zeedijk voldoet aan de nieuwe normering.

De dijk is – samen met ruim duizend kilometer dijken in heel Nederland – afgekeurd. In 2011 is door Rijk en waterschappen afgesproken om gezamenlijk Nederland volgens nieuwe normen te beschermen tegen overstromingen. Hiervoor is het Hoogwaterbeschermingsprogramma opgesteld. De versterking en verhoging van 11,7 kilometer dijk tussen de Eemshaven en Delfzijl wordt het eerste concrete resultaat daarvan.

Aardbevingsbestendig
Het wordt bovendien de eerste aardbevingsbestendige dijk in Nederland. “Vanwege de aardbevingsrisico’s liep men in Groningen vooruit met het ontwikkelen van nieuwe dijkconcepten”, zegt Deltacommissaris Kuijken. “De kansen zijn gepakt om sneller dan gepland met de uitvoering te kunnen beginnen.”

Versterking van Delfzijl
In Delfzijl is dit jaar al begonnen met de voorbereidingen voor de dijk die in oktober 2017 klaar moet zijn. De dijkversterking biedt tegelijk kansen voor tal van andere projecten, zoals de uitbreiding van het stadsstrand in Delfzijl in het kader van het Marconi-project. De werkzaamheden voor het hele traject tot aan de Eemshaven zijn naar verwachting eind 2019 afgerond. De uitvoering ervan ligt in handen van de Combinatie Ommelanderdiek, een samenwerkingsverband tussen Boskalis Nederland bv en KWS Infra bv. De totale kosten zijn op 172 miljoen euro begroot.

Innovatieve dijkconcepten
Bij de dijkversterking worden verschillende innovatieve dijkconcepten toegepast. Deze bieden naast waterveiligheid, kansen voor regionale ontwikkelingen op het gebied van natuur, recreatie en economie. Voorbeelden hiervan zijn de Rijke Dijk en de Dubbele Dijk. Bij de Rijke Dijk wordt aan de kant van de zee natuur ontwikkeld in de vorm van getijdenpoelen en een vogelbroedeiland. De Dubbele Dijk is ontwikkeld door de provincie Groningen en het waterschap Noorderzijlvest en bestaat uit twee dijken die achter elkaar liggen die de waterveiligheid garanderen. Tussen de beide dijken liggen twee gebieden. Het eerste is een natuurgebied met eb en vloed van ongeveer 50 hectare groot, waaruit slib gehaald wordt en waar vogels graag rusten. In het tweede gebied wordt geëxperimenteerd met de zilte teelt van bijvoorbeeld zeekraal en lamsoor, schaal- en schelpdieren.

Er waren ook feestelijkheden op de dijk.

Koppelprojecten
Tevens wordt op en langs de dijk het laatste stuk fietspad aangelegd van de 90 kilometer lange fietsroute Kiek over Diek tussen Lauwersoog en Nieuwe Statenzijl. Daarnaast wordt gekeken of op het noordelijk deel in de kernzone van de dijk windmolens mogelijk zijn. Tot slot het slib dat wordt gebaggerd voor de verdieping en verbreding van de vaargeul naar de Eemshaven onder meer gebruikt voor de aanleg van het vogelbroedeiland en kwelderlandschap in het kader van Marconi en de nieuwe dijklichamen.

Bezoekerscentrum
Wie geïnteresseerd is in de dijkversterking tussen de Eemshaven en Delfzijl en de verschillende nieuwe vormen van dijken kan terecht in een nieuw bezoekerscentrum, waarin uitgebreid uitleg wordt gegeven over de projecten. Het is gevestigd aan de Noordersingel 1 in Delfzijl en is op werkdagen geopend van 9.00 – 15.00 uur.

LEES OOK:
Contouren nieuwe dijk Delfzijl zichtbaar
Marconi kan van start door Waddenfonds-bijdrage
Bezoekerscentrum nu open

Share |