Duitsers roemen Marconi-project Delfzijl als antwoord op klimaatverandering

Door de zeespiegelstijging komen grote delen van het waddengebied permanent onder water te staan of verdwijnen. Landen en overheden moeten samenwerken om die dreiging het hoofd te bieden.

Dat zeggen Duitse onderzoekers in een studie naar de gevolgen van de klimaatverandering in het Duitse waddengebied. De studie is uitgevoerd in opdracht van het Duitse Wereld Natuurfonds.

In de studie wordt uitgebreid gekeken naar de effectiviteit van maatregelen in het Nederlandse en Deense kustgebied. Ook is er aandacht voor kustverdediging in de VS en Engeland. Nederlandse projecten die de revue passeren zijn onder meer de enorme ‘zandmotor' voor de kust van Ter Heijde (Zuid-Holland) en het duinherstel op Texel en Terschelling.

Impressie van Marconi Delfzijl

Marconi Delfzijl
Ook wordt stilgestaan bij Delfzijl. De wetenschappers zijn lovend over het Marconi-project, waarbij het centrum van Delfzijl beter met de haven en de zee wordt verbonden. Hierbij komen Economie en Ecologie heel duidelijk samen. Behalve voor kustverdediging, recreatie en economie is er ook aandacht voor de natuur bij dit plan.

Samenwerking werkt
Ook zijn onze oosterburen onder de indruk van de samenwerking tussen zoveel partijen. Het Marconi-project is gemaakt door gemeenten, provincie, waterschappen, het Rijk, natuurorganisaties en ondernemers.

Juist die planning en afstemming tussen de verschillende partijen verdient volgens de Duitse onderzoekers navolging

Downloads
Persbericht Wereldnatuurfonds Duitsland
Volledig Duitstalig Onderzoek naar verschillende manieren Klimaatverandering (PDF, 2.3Mb)

 

Share |