Ecologie ontmoet chemie tijdens dialoogdag

Eind oktober vond een bijzondere dialoogdag van Economie & Ecologie in Balans plaats. Als gastheer ontving Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE) de genodigden om een kijkje te nemen in de keuken van een aantal bedrijven op en rond Chemiepark Delfzijl. 

De aftrap vond plaats bij Zeolyst, producent van synthetische zeolieten voor tal van industriële toepassingen. Directeur Los Leuveld, ook SBE-bestuurslid, was één van de initiatiefnemers voor het thema van de dialoogdag. “Ik wilde in de eerste plaats graag duidelijk maken dat door de voortdurende aanscherping van vergunningseisen de afgelopen twintig jaar een forse afname van de emissies heeft plaatsgevonden. Dat wordt nog wel eens onderschat.”

Dialoog met omgeving
“Daarnaast wilde ik duidelijk maken dat wij, en met ons veel andere chemische bedrijven, onze bedrijfsdoelen kiezen door in te spelen op ontwikkelingen in de samenleving. Daarvoor gaan we al in een steeds vroeger stadium de dialoog met onze omgeving aan. Niet omdat dit nodig is om aan de ISO-normen te voldoen, maar omdat we dat zelf willen. We kunnen alleen op een blijvende manier ons geld verdienen door structureel een positieve bijdrage te leveren aan problemen die in de samenleving leven.”

Nauwe samenwerking
De presentatie die Geert Laagland hield over de plannen van Nuon om overtollige energie tijdelijk in ammoniak op te slaan, sloot daar naadloos bij aan. Daarna volgde een rondleiding op het Chemiepark Delfzijl met bezoeken aan Akzo Nobel en de Zout Water Afval Zuiveringsinstallatie van North Water. Duidelijk werd ook hoe de bedrijven op het Chemiepark onderling met elkaar verbonden zijn en welke milieuwinst ze daardoor boeken. Voorbeeld: het warmteoverschot van de één is de warmtebron voor een ander.

Verhelderend
Anneke Schäfer, directeur van de Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen, vond de dag verhelderend. “Ik kende de details van de regels niet en heb nu wel door dat bedrijven om gecertificeerd te willen worden in gesprek moeten met hun omgeving, dat er wordt nagedacht over een groene toekomst en dat ze hier ieder op hun eigen manier bewust mee bezig zijn. Door de rondleiding ging het toch veel meer leven. Het helpt om meer begrip te krijgen voor elkaar en de onderlinge relatie te verstevigen. Als die goed is, kun je elkaar ook bijna altijd wel vinden op inhoud.”

Op de hoogte blijven
Ester Kuppen van de Waddenvereniging heeft op zich sowieso geen negatieve indruk van de chemische industrie. “Toch is het goed om tijdens een dialoogdag bijgepraat te worden en te zien waar bedrijven mee bezig zijn. Globaal blijven we zo goed op de hoogte van wat er gebeurt. Bij grote nieuwe ontwikkelingen is het nog wel gewenst om naast de dialoogdagen meer gedetailleerd en gestructureerd de diepte in te gaan met elkaar.”

Open staan voor elkaar
Tijdens de afsluitende lunch bij Zeolyst werd verder gediscussieerd over hoe de dialoog tussen bedrijfsleven en organisaties op het gebied van natuur en milieu (NMO’s) verder vorm moet krijgen. De verschillende partijen lijken daarvoor open te staan. “De dialoog vraagt van ons als bedrijven dat we open en transparant zijn en van NMO’s dat ze niet blijven hangen bij natuurbelangen, maar bedrijfsactiviteiten in een bredere context bekijken”, stelt Leuveld. “Natuurlijk willen we als natuurorganisatie altijd een tandje meer”, erkent Schäfer, “maar er is ook nog veel te doen. Tegelijk zie ik ook dat het geen groen kunstje is dat de bedrijven opvoeren. Deze bedrijven doen het ook echt omdat ze het zelf willen.”

E&E on tour
E&E-programmamanager Henk Smit kon tevreden zijn met zoveel eensgezindheid. “De dialoogdag is door iedereen als verrijkend en vruchtbaar ervaren. Het opende veel partijen de ogen.” Waar eerdere dialoogdagen 20 tot 25 belangstellenden trokken, waren er nu ongeveer veertig vertegenwoordigers van bedrijfsleven, NMO’s en overheden aanwezig. “We willen daarom volgend jaar meer naar buiten: E&E on tour zeg maar.”

LEES OOK:
Dialoogdag Garrelsweer brengt verbinding
Nieuw licht op vertroebeling Eems

 

Share |