Economie en Ecologie in Balans goed op koers

Het door de E&E-partners vastgestelde Uitvoeringsprogramma 2014-2015 is halverwege. Tijd voor een terugblik en een blik vooruit. Programmamanager Henk Smit is tevreden over de voortgang. Uit een rondgang langs bestuurders blijkt dat de platformfunctie breed wordt gewaardeerd. “Een belangrijke conclusie die we kunnen trekken is dat de samenwerking werkt. Nu kunnen we het meer gewicht gaan geven en de samenwerking verder verbreden”.

Bezoek minister Schultz
Een ijkmoment in het afgelopen jaar noemt Smit het bezoek aan Groningen van minister Melanie Schultz-Van Haegen om het Tracébesluit Vaargeulverdieping Eemshaven-Noordzee  te ondertekenen. Bij die gelegenheid nam ze tevens de Visie Vitale Kust Eems-Dollard in ontvangst. “Het laat zien dat alle ondertekenaars van de Samenwerkingsovereenkomst Natuurverbetering en Verbetering Bereikbaarheid Eems-estuarium achter de gemaakte afspraken blijven staan. Dat is een flinke steun in de rug voor het E&E samenwerkingsmodel.”

Marconi
Daarnaast benoemt de programmamanager als aansprekende resultaten in 2014 de bijdrage aan een geslaagde Waddenfondsfinanciering van Marconi, het op de agenda krijgen van marien slib als grondstof (wat door Groningen Seaports werd opgepakt) en de start en de beloftevolle tussenresultaten van de eerste fase van het MIRT-onderzoek Eems-Dollard. Medio dit jaar wil E&E samen met de MIRT-projectgroep een conferentie organiseren, waarin de voorlopige uitkomsten van het IMP Eems-Dollard en het MIRT-onderzoek worden gepresenteerd.

Bloije gezichten bij de feestelijke ondertekening van de uitvoering van E&E. Nu een jaar later is de balans positief.

Tekortgeschoten
Tegelijk moet worden vastgesteld dat E&E het afgelopen jaar op één terrein is tekortgeschoten. De economische agenda van E&E – de verduurzaming en vergroening van de economie in de Eemsdelta – komt volgens de bestuurders nog niet uit de verf. In het geactualiseerde Uitvoeringsprogramma voor 2015 is de transitie naar een biobased economie dan ook één van de speerpunten.

Strategie
“Het is een logisch moment om daarvoor nu een strategie te gaan uitstippelen. Daar willen we als E&E een bijdrage aan leveren door de netwerken van de E&E-partners bijeen te brengen en de E&E-aanpak ter beschikking stellen”, zegt Smit. Met het verschijnen van de studie Noord4Bio op 16 maart wordt gehoopt dat het transitieproces vergroening chemiecluster in een stroomversnelling komt. Ook van een studie naar Gebiedsgericht Milieubeleid voor de Eemsdelta worden binnenkort interessante uitkomsten verwacht.

Vijf thema's
Verder blijft ingezet worden op de vijf thema’s die ook in 2014 al de leidraad vormden. Het gaat dan om de tweede fase van het MIRT-onderzoek (die uiteindelijk moet leiden tot een MIRT-verkenning), het uitwerken van de slibagenda met de start van enkele pilots, het verder uitrollen van de pilot Vitale Kust en een integrale aanpak van de dijkversterking in de kustzone van het Eems-estuarium de belangrijkste onderwerpen zijn.

Dialoog
Op grond van de evaluatie zullen ook in de werkwijze aan aantal accenten worden geplaatst. Een proactieve opstelling vormt daarin de leidraad: dialoog in plaats van bijpraten en tevens aanjagen van integrale oplossingen, innovaties en uitvoering van concrete uitvoeringsprojecten. “We willen een platform zijn waar zonder te veel bureaucratie van gedachten kan worden gewisseld en meningvorming kan plaatsvinden”, aldus Smit.

Share |