Eems-partners lunchen met Tweede Kamerleden

Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, natuurorganisaties en de Provincie Groningen kijken tevreden terug op de lunch met twaalf Tweede Kamerleden in Nieuwspoort in Den Haag.

Gewapend met een spandoek, met zo'n 700 handafdrukken van slib uit de Eems, beklemtoonden de samenwerkende partijen de bijzondere positie van de Eems-Dollard.

Europese status
Het is een natuurgebied met Europese status en heeft een bijzondere ligging bij Werelderfgoed Waddenzee. Tegelijkertijd is de Eemshaven een economische gebied van Nationaal belang. Denk aan de energiecentrales, datacentra (zoals Google) en windparken.

De samenwerkende partijen drongen er bij de Kamerleden op aan dat er maatregelen nodig zijn om zowel de economische belangen als de ecologische belangen te waarborgen.

Henk Staghouwer legt de problematiek uit van de Eems-Dollard.

Samenwerken
Harm Post (Groninger Seaports), Wilfred Alblas (Natuurmonumenten) en Henk Staghouwer (Gedeputeerde) benadrukten ook dat het én, én is en niet óf, óf.

Economie en ecologie kunnen elkaar dus versterken  in de Eems-Dollard, maar daar moet wel geld bij. Dat kan de regio niet alleen, omdat het om miljoenen gaat. De vraag was dan ook of Den Haag hier kan bijspringen.

MIRT
Het water in de Eems-Dollard is al jaren te troebel vanwege het vele slib, daardoor wordt het voor planten en dieren steeds moeilijker om te overleven.

Na afloop lieten de betogers een spoor van slib achter dat langzaam afbrokkelde van het meterslange spandoek. Tweede-Kamerlid Lutz Jacobi riep ondertussen via Twitter al collega’s op om #EemsDollard breed te agenderen in Kamerdebatten MIRT, Water en EZ.

E&E
Binnen de kaders van E&E in Balans wordt gewerkt aan een verbetering van de samenwerking tussen de verschillende stakholders in de Eemsdelta. Het doel is om zowel de economische als de ecologische belangen te binden en elkaar te versterken.

UPDATE: Terugblik van Henk Staghouwer op de lunch

 

 

Share |