Een eigen eiland voor de noordse stern en visdief

Het broedeiland in wording in de Eems-Dollard

De noordse stern en de visdief. In de Eemshaven zijn het veelvoorkomende vogels. Ze broeden hier graag, maar zorgen daarmee voor overlast bij de bedrijven. Geheel volgens het gedachtengoed van E&E, waarbij ecologie en economie zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd, zijn oplossingen gezocht voor het conflict tussen de vogels en de bedrijven.

De kolonie noordse sterns in de Eemshaven is de laatste jaren goed voor ongeveer een kwart van alle broedparen in Nederland. Op Nederlandse schaal is de kolonie daarmee van groot belang. Bovendien is de kolonie in de Eemshaven en rond Delfzijl de laatste jaren de enige in de Waddenzee met een redelijk tot goed broedsucces.

Wellicht dragen de aanwezige koelcentrales hieraan bij; de vele visjes die in het warme water een heenkomen zoeken, zijn een welkome maaltijd voor de ranke zeevogels. Maar liefst 600 paartjes visdiefjes en 200 paartjes noordse sterns broeden ieder jaar in de Eemsdelta. En slim als ze zijn, kiezen ze het liefst een veilige plek achter hekken en op platte daken. Want hier zijn ze veilig voor vossen en andere roofdieren.

Lastig voor de bedrijven
“Maar wat de vogels ervaren als een mooie broedplek, is voor de bedrijven die daar zijn gevestigd vooral overlast. De vogels vallen mensen aan. Bovendien zijn noordse sterns en visdieven koppig. Ze blijven op de plaats waar ze hebben gebroed en komen ieder jaar terug naar deze plek. Om ze weg te krijgen, liggen er plastic zeilen om het aanleggen van broedplekken te bemoeilijken.” Olaf Slakhorst is juridisch adviseur van provincie Groningen. Hij is nauw betrokken bij de wet- en regelgeving omtrent landelijk gebied en water, windparken en centrales. “Bij de meer complexere zaken houd ik me bezig met het voortraject en de vergunningen, vanuit de provincie.”

Aantrekkelijke broedplek
“Door de oude broedplekken heel onaantrekkelijk te maken, dwingen we de vogels te verkassen naar het gecreëerde broedeiland”, aldus Slakhorst. Met schelpen en lokvogels is het eiland zo aantrekkelijk mogelijk ingericht als broedplek. Op zo’n manier dat ze wegblijven bij de bedrijven waar ze voorgaande jaren hun broedkolonie hadden en voor overlast zorgden.

Tasmanië
Bijkomend voordeel van dit broedeiland is dat de vogels ook minder snel slachtoffer worden van de verderop gelegen windturbines. De vogels lijken wel te varen bij de menselijke inspanningen. Inspanningen die zeker de moeite waard zijn voor ogenschijnlijke gewone vogeltjes. Olaf vertelt dat de stern slechts twee ons weegt. En met zendertjes is geregistreerd dat ze helemaal tot Tasmanië vliegen, het eiland onder Australië. “Bijzondere diertjes. Echt het beschermen waard.”

 

 

Share |