Enthousiaste reacties op programma Eems-Dollard 2050

Tijdens DelfSail vond de presentatie plaats van het meerjarig adaptief programma Eems Dollard 2050. Dit programma moet bijdragen aan het herstel van natuurlijke waarden in het estuarium. In dat kader worden verschillende projecten uitgevoerd. Voor de nieuwsbrief van Economie en Ecologie in Balans verzamelden we enkele reacties van stakeholders bij de totstandkoming van het programma.

Marco Glastra, Groninger LandschapMarco Glastra, directeur Groninger Landschap
“Er is door partijen met tegengestelde belangen de afgelopen jaren stevig geïnvesteerd in wederzijds begrip en onderling vertrouwen. Dat is nu voor de lange termijn geborgd met een programma en een streefbeeld waar we gezamenlijk naar toewerken. Tegelijk gaan we morgen aan de slag met integrale projecten die goed zijn voor landbouw, natuur en kust en ook nog eens een bijdrage aan systeemherstel. Met de provincie Groningen als regisseur is iedereen duidelijk dat we gezamenlijk meer kunnen bereiken dan ieder apart, met als resultaat een programma waarin ruimte is voor zowel economie en ecologie.”

Arjan Berkhuysen, directeur WaddenverenigingArjan Berkhuysen, directeur Waddenvereniging
“Samen met Groninger Landschap hebben we de Eems-Dollard negen jaar geleden op de kaart gezet. Lang werd het estuarium benaderd als een probleem, nu wordt het benaderd als iets waar we een oplossing voor gaan vinden. Met het programma ED2050 zullen de problemen in de Eems-Dollard niet meteen allemaal worden opgelost, maar de houding is wel veranderd: Als maatschappij willen we dat er iets aan wordt gedaan. Het is geen papieren werkelijkheid meer, we gaan nu echt aan de slag. In zo’n langdurig proces is het echter wel belangrijk om af en toe stil te blijven staan bij waarvoor we het ook alweer doen, een rol die wij ook zullen oppakken.”

Michiel Firet van het Programma naar een Rijke WaddenzeeMichiel Firet, strategietrekker Programma naar een Rijke Waddenzee
 
“Natuur- en milieuorganisaties en bedrijfsleven hebben onder regie van de provincie Groningen samen de schouders eronder gezet om te komen tot een praktisch programma gericht op slimme oplossingen. Eems Dollard 2050 is wat dat betreft een topresultaat. Aan de kust ontstaan verschillende mooie projecten die zowel qua proces als resultaat tot exportproducten kunnen uitgroeien. Tegelijkertijd mogen we de lange termijn agenda niet vergeten. Dit is wat we nu kunnen, maar de grote uitdaging is om een zoveel mogelijk een open, natuurlijk estuarium te creëren zonder allerlei kunstgrepen uit te voeren.”

Share |