Heldere adviezen bij dialoogdag E&E in Garrelsweer

De dialoogdag E&E in Garrelsweer heeft afgelopen donderdag een aantal nieuwe inzichten en heldere adviezen opgeleverd voor een gezondere Eems-Dollard.

Het ochtendgedeelte stond in het teken van de MIRT-onderzoek. Deltares presenteerde de  ecologische probleemanalyse en oplossingsrichtingen. De onderzoekers hebben drie belangrijke oplossingsrichtingen gedestilleerd om de Eems gezonder te maken.

  1. Herstel hydromorfologische integriteit (ecologische kwaliteit watersysteem)
  2. Verbetering estuariene connectiviteit (overgangen tussen zoet en zout en land en water)
  3. Verbeteren primaire productie (verminderen vertroebeling)  

De projectgroep MIRT heeft deze oplossingsrichtingen vertaald in een programma met maatregelen voor de korte-, middellange- en lange termijn.

Dialoogdag E&E in Garrelsweer. Een projectgroep in overleg.

Bruikbare adviezen
Vervolgens gingen de dertig deelnemers uiteen in groepen, met als doel om concrete adviezen te geven aan de projectgroep. Die kwamen er ook. Zo lijkt slib een zeer interessant product te zijn voor structuurverbetering in de landbouw en het versterken van de dijken.

Economie
Het middaggedeelte van de dialoogdag stond in het teken van de economische poot van E&E. Daarbij werd ondermeer duidelijk dat Delfzijl dé plek is voor de transitie naar een biobased economy in het noorden van Nederland. Dit vanwege de combinatie van chemie, haven en het agrarische achterland.

Daarnaast kwam ook de bedrijventerreinvisie aan bod voor de Eemsregio en, meer concreet, de ontwikkeling van het bestemmingsplan voor het industrieterrein Oosterhorn in Delfzijl.

Dialoogdag
De dialoogdag wordt vier keer per jaar georganiseerd door E&E in Balans en dient als platform om ontwikkelingen in de Eemsdeltaregio  uit te kunnen wisselen. Een kleine 30 deelnemers uit overheid, bedrijfsleven en natuurorganisaties namen er aan deel.

DOWNLOAD: Eindrapport; Concrete kansenvoor een biobased economy in Noord-Nederland

NB: Een uitgebreid verslag volgt zo spoedig mogelijk.

Share |