Ingezonden brief van gedeputeerde Staghouwer


Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu is maandag (29 september 2014) in Groningen voor de verdieping van de vaargeul naar Eemshaven. Een project dat zowel de scheepvaart als de natuur dient. Naar aanleiding daarvan een ingezonden brief van de Groningse Gedeputeerde Henk Staghouwer. 

De verdieping van de vaargeul naar Eemshaven is belangrijk, omdat de haven zich moet kunnen blijven ontwikkelen en bereikbaar moet blijven. Maar wel op een manier die partijen met elkaar verbindt. Daarom moeten we ook investeren in ecologie: dan heb je een license to operate. De vaargeulverruiming is op langere termijn alleen houdbaar als ook het estuarium wordt verbeterd.

Economie en Ecologie
In Groningen weten we dat al lang. Zonder economie geen ecologie, en vice versa. Daarom werkt een unieke mix van havenbedrijven, natuur-en milieuorganisaties en overheden al een tijd aan hun doel om de economie en ecologie in de Eems-Dollard in balans te brengen.

Het ministerie van mevrouw Schultz werkt daar sinds deze zomer ook hard aan mee. Het heeft samen met de provincie onderzocht met welke maatregelen we het natuurherstel in de Waddenzee structureel in gang kunnen zetten. Die maatregelen zijn beslist nodig, want het gaat niet goed met de Eems-Dollard. Er ligt bijvoorbeeld veel te veel slib. We lijden aan slib-obesitas. Hier, maar ook in de Duitse kant van de Eems-Dollard.

Samen met de provincie wil het ministerie nu doorzetten. De onderzoeken geven daar aanleiding voor: er zijn effectieve maatregelen om de natuur in de Eems-Dollard systematisch te verbeteren. Binnenkort zetten we die maatregelen op geld. En komt de Eems-Dollard daarna op de MIRT-agenda van minister Schultz, zodat duidelijk is dat Rijk en regio samen investeren in de ecologie van de Eems-Dollard.

Afvalberg
Gebeurt er nu dan nog niets? Integendeel. Verstopt in de Miljoenennota die het kabinet vorige week presenteerde, zit een bedrag om de Griesberg op te ruimen. De Griesberg is een afvalberg die het voormalige sodabedrijf BrunnerMond als erfenis in het Wad achterliet.

Bij het Waddenfonds ligt inmiddels een aanvraag voor ruim 26 miljoen euro van het Marconi-project. Daarin wordt de verbinding tussen het centrum van Delfzijl met de Waddenkust hersteld. Voor die kust komen kwelders die een prachtige broedplek voor vogels vormen, maar die ook voorkomen dat het vasteland overstroomt.

Ingrepen om de natuur te herstellen die voor een betere kustveiligheid zorgen: wat een fantastisch resultaat! Maar het houdt nog niet op. Want we kunnen het vele slib uit de Eems-Dollard goed gebruiken om 'groene dijken' aan te leggen. Dat zal het kabinet als muziek in de oren klinken, want volgens het nationale Deltaprogramma moeten er duizenden kilometers dijk worden verhoogd.

Slib biedt kansen
Maar er is ook een andere gegadigde: de landbouw. Nu al word ik gebeld door boeren die zeggen: stort dat slib maar op mijn land. Gelijk hebben ze, want slib is vruchtbaar materiaal dat goed is voor de bodemstructuur. Maar dat ook kansen biedt voor zilte teelt.

De Eems-Dollard wordt zo een internationale kraamkamer voor innovaties met slib. Na de Deltawerken in Zeeland krijgt Nederland zo een nieuw exportproduct. Wereldwijd zijn er 65 delta's die met soortgelijke problemen kampen alsde Eems-Dollard. Denk aan de Saigon-River, de Mekong Delta of de delta van Bangladesh. Slib is het nieuwe goud.

Dit is allemaal bedacht door een uniek samengestelde club van natuur-en milieuorganisaties, overheden en bedrijven. Het is soms een hok van tegengestelde belangen. Tegelijk ziet iedereen het belang van samenwerking.

Mooie tijd voor Eemsregio
Het college van Gedeputeerde Staten verwacht niet dat de natuur-en milieuverenigingen naar de rechter stappen om het tracébesluit van minister Schultz aan te vechten. De verdieping van de vaargeul-Eemshaven is immers de voorbode van een reeks projecten die leiden tot structureel natuurherstel in de Eems-Dollard.

Ik trek drie conclusies. De eerste: het poldermodel werkt. De tweede: economie en ecologie kun je niet los van elkaar zien. De derde: we gaan een mooie tijd tegemoet in de EemsDollard regio.

Henk Staghouwer, gedeputeerde provincie Groningen (verschenen in Dagblad van het Noorden op 26 september 2014)

Share |