Inspirerende Dialoogdag in Polder Breebaart

De E&E groep trekt door polder Breebaart

De E&E dialoogdagen vinden dit jaar op locatie plaats, ditmaal  in de Reiderhoeve, vlakbij Polder Breebaart. Dat werkt inspirerend. Polder Breebaart is namelijk EemsDollard2050 in het klein.

Tenminste dat was het centrale betoog van Rob Reintsema van Het Groninger Landschap. De drie sporen van ED2050 zijn goed herkenbaar in de aanpak van deze polder. Slib wordt immers onttrokken vanuit de Eems-Dollard, krijgt  via bezinkingsgaten en de Kleirijperij een nuttige toepassing in dijkversterking, en de reset van de polder helpt de vogels aan een beter broedgebied: zij zullen minder last hebben van predatie.

Wisselwerking
Het verhaal zorgde voor de nodige vragen vanuit de zaal op het snijvlak van ecologie en economie Zo was het voor het bedrijfsleven onbegrijpelijk dat al met de pilot kon worden begonnen zonder dat er een duidelijk inzicht was in de verhoudingen van kosten en opbrengsten van het slib. Uit de discussie kwam vervolgens naar boven dat je bij het afwegen van de kosten en baten van slib meer meespeelt dan alleen de business case sec:  kustveiligheid,  maatschappelijk draagvlak en vermeden kosten in het reguliere beheer zijn  ook van belang.

Vissen
Pieter Paul Schollema van Waterschap Hunze en Aa's gaf inzicht in de wereld onder water. Hoe bewegen vissen zich en wat is de rol van zoet en zoutwater?  Duidelijk werd dat de vispassages van enorm belang zijn voor een goede visstand en dat al veel zoet-zout overgangen naar de polders passeerbaar zijn gemaakt. Via een filmpje werd duidelijk hoe de vispassage bij bijvoorbeeld Nieuwe Statenzijl werkte.

Vervolgens trok de groep de jas aan om naar buiten te gaan en de polder Breebaart met eigen ogen te zien. Boven op de dijk aangekomen had de groep een mooi uitzicht op het zeehondenstrand. De koude gure wind maakt het moeilijk om te geloven dat er hier over twee weken alweer de eerste zeehonden hun jongen gaan werpen.

Zeehonden
Dat bleek een mooie overgang voor het tweede informatieve deel van de bijeenkomst. Niek Kuizinga, directeur Zeehondencentrum Pieterburen, praatte ons bij over de grote veranderingen in benadering van het centrum. De nieuwe filosofie over opvang van zeehonden werd onderbouwd door  Marien bioloog Ton Groothuis van de Rijksuniversiteit Groningen.

Groothuis presenteerde de eerste resultaten van een uitgebreid onderzoek naar zeehonden. De gegevens zijn nog niet openbaar, maar dat maakte het verhaal alleen maar interessanter voor de mensen die er wel bij waren. Maar om toch een klein tipje van de sluier te lichten, kunnen we zeggen dat het onderzoek bevestigt dat de nieuwe bedrijfsvoering van Zeehondencentrum Pieterburen een goede stap is; De beste plek voor een zeehond is gewoon in zee.

DOWNLOAD: Beeldverslag Dialoogdag

Share |