Jaap Siemons programmanager Eems Dollard 2050

Na maanden van hard en onder tijdsdruk werken kon kwartiermaker Irene van Dorp eind juni het  programma Eems Dollard 2050 presenteren. Minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen en gedeputeerde Henk Staghouwer  zetten er hun handtekening onder en nu kan het programma worden uitgevoerd. Jaap Siemons van de provincie Groningen is als programmamanager aangesteld om dit in goede banen te leiden. Hij heeft er zin in.

De nieuwe programmamanager zegt dat hij in een gespreid bedje terecht komt. “Het meeste denkwerk is al gebeurd en ik kan nu aan de slag met een mooi en heel divers plan dat breed wordt gedragen. Dat laatste is wel zo prettig. In het verleden werd Economie & Ecologie in Balans nog wel eens verweten dat het vooral een praatclub is, maar dit programma laat zien waartoe goede samenwerking leidt. Natuur- en milieuorganisaties, overheden en bedrijfsleven kunnen zich er allemaal in vinden.”

Rampenbestrijding
Siemons gaat het programma begeleiden vanuit de afdeling Programma- en Projectmanagement (PPM), dat speciaal is opgetuigd om dergelijke grote programma’s aan te sturen. De voormalig politiechef werkt inmiddels veertien jaar bij de provincie Groningen. Hij werd na de Volendambrand op Nieuwjaarsnacht 2001 door toenmalig CdK Hans Alders, die voorzitter was van de commissie die de cafébrand onderzocht, gevraagd om het toezicht op de rampenbestrijding bij de provincie Groningen door te lichten en waar nodig te verbeteren. “Ik heb de kans gegrepen om ingewikkelde bestuurlijke klussen aan te mogen pakken en ben dus blijven plakken.”

Ingewikkelde klus
Hij was aanvankelijk vooral actief op het gebied van milieu. Zijn laatste klus was het opstellen van de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl. Het ontwerp daarvan wordt binnenkort besproken in Gedeputeerde Staten. “Voor de structuurvisie was ik vooral betrokken bij de landzijde van het estuarium. Het is compleet nieuw voor me, maar ook hartstikke leuk om nu met het estuarium zelf aan de slag te gaan. Tegelijk is het een ingewikkelde klus met veel uitdagingen. Daar hou ik wel van.”

Drie opdrachtgevers dienen
Als belangrijkste uitdaging ziet Siemons het dienen van drie opdrachtgevers: De provincie Groningen, het Ministerie van Economische Zaken en Rijkswaterstaat (ook namens het Ministerie van Infrastructuur en Milieu). “Dat maakt mijn opdracht complex. Ik moet goed duidelijk zien te krijgen wat ze verwachten en welke resultaten ze willen bereiken. Tegelijk moet ik er voor zorgen dat de belangen van alle drie partijen in het kernteam goed geborgd zijn.”

Projectleiders ondersteunen
Daarnaast ziet hij een belangrijke taak voor zichzelf weggelegd in het ondersteunen van de projectleiders. “Dan gaat het bijvoorbeeld om welke dwarsverbanden er tussen de verschillende projecten kunnen worden gelegd en wat de projectleiders nu van elkaar nodig hebben,” vertelt Siemons, “maar ook om het opstellen van een goed onderzoeksprogramma om de kwaliteit te kunnen meten en de samenwerking met Duitsland.”

Omgevingsmanagement
Verder moet er nu flink werk worden gemaakt van wat Siemons omgevingsmanagement noemt. “Eems Dollard 2050 is een omvangrijk en innovatief programma met grote ambities waarmee veel geld gemoeid gaat. Om dat te kunnen verantwoorden moeten we beter duidelijk gaan maken wat we eigenlijk aan het doen zijn en waartoe. Dat is voor veel mensen – zowel bestuurders als burgers – op dit moment nog niet helder. We moeten laten zien dat wat we doen goed is voor de regio en voor het estuarium.”

Vooruitgang laten zien
Het is ook een voorwaarde om de nog ontbrekende miljoenen voor de eerste tranche van vijf jaar beschikbaar te krijgen. Momenteel is ruim 60 miljoen euro van de benodigde 73 miljoen euro door Rijk en regio toegezegd. “We hopen al dit jaar te kunnen laten zien dat we voortuitgang boeken. In ieder geval medio 2017 moeten we resultaten kunnen laten zien. Er zijn tot nu toe alleen doelen gesteld voor de individuele projecten. Ik zou die ook graag voor het programma als geheel willen formuleren, zodat we kunnen aantonen waar het geld heen gaat en dit goed besteed is.”

LEES MEER
Programma Eems-Dollard 2050

Share |