Jaaroverzicht website E&E voor 2015

Het jaar 2016 is begonnen. Als samenwerkingsverband E&E Eemsdelta hebben we enorm zin in 2016. Maar het is altijd goed om nog even terug te kijken op het afgelopen jaar. Ook omdat de basis is en inspiratie geeft voor 2016. Onderstaand een top-5 uit 2015 op basis van de bezoekersaantallen op de website.

1) Kleirijperij wordt schakel in slibreductie
De komende jaren gaat er via E&E een hoop slib uit de Eems worden gehaald. Een project dat tot de verbeelding sprak en de meeste bezoekers trok is het plan om een kleirijperij langs de Eems aan te leggen. Slib wordt dan letterlijk een bouwsteen voor de omgeving.

2) Dubbele dijk biedt kansen voor veiligheid, natuur en economie
De dijk tussen Eemshaven en Delfzijl is niet goed en moet versterkt worden. Vanwege de zeespiegelstijging kun je dijken niet eindeloos ophogen en verbreden. De dubbele dijk biedt uitkomst. Het tussenliggende land kun je gebruiken om bijvoorbeeld slib te laten bezinken (via ondermeer een klierijperij). Zo zorgt het concept niet alleen voor veiligheid, maar ook voor kansen voor natuur, recreatie en economie.

3) Innovatieprogramma slib een stap dichterbij
Er is veel draagvlak voor een meerjarig innovatieprograma slib. Dit blijkt uit een verkenning van PRW en E&E halverwege 2015. De ambitie daarbij is dat het in 2022 economisch rendabel is om slib uit de Eems-Dollard te halen.

4) Marconi kan van start na bijdrage Waddenfonds
Na vijf jaar van voorbereiding kan de uitvoering van het Marconi-project in Delfzijl van start gaan. Dit is mede mogelijk dankzij een bijdrage van ruim 9,9 miljoen euro uit het Waddenfonds. Projectleider Jornand Veldman blikt begin 2015 met E&E terug op het proces. ,,We zijn enorm trots dat we dit samen met alle Marconi-partners voor elkaar hebben gekregen.”

5) MIRT Eems-Dollard mondt uit in adaptief programma
De Eems-Dollard functioneert niet optimaal als estuarium als gevolg van een toenemende vertroebeling door slib in het water. In een meerjarig adaptief programma wordt gezocht naar oplossingen. Het gaat dan om het terugdringen van de vertroebeling, het versterken van zoet-zoutovergangen en de dynamiek van het estuarium herstellen.

Share |