Kiek over Diek ontsluit wadden voor fietsers

Het was lange tijd een ergernis van veel mensen. Ligt er over de volledige lengte van de provincie Groningen een prachtige kust, maar kon je er als natuurliefhebber nauwelijks bij komen. Dankzij het project Kiek over Diek is dit nu verleden tijd. Het 90 kilometer lange fietspad verbindt Lauwersoog met Nieuwe Statenzijl en loopt in zijn geheel langs de Groninger Waddenkust.

Op het traject kan afwisselend aan de binnenzijde, de buitenzijde of op de kruin van de dijk worden gefietst. Obstakels zoals hekken op de route zijn vervangen door veeroosters. Tussen Nieuwe Statenzijl en het Ambonezenbosje ligt één van de weinige stukken fietspad buitendijks – met zicht op de kwelders van de Dollard. In onder meer Delfzijl en ter hoogte van Spijk kan bovenop de dijk worden gereden.

Het fietspad werd in het eerste weekend van juni feestelijk geopend door gedeputeerde Henk Staghouwer tijdens OVER de VLOED, een festival vol (culturele) activiteiten in de vier Groningse kustgemeenten.

Waddenconcert. FOTO: CORNÉ SPARIDAENS/Dagblad van het Noorden

Uit de la gevist
Daarmee is een projectvoorstel gerealiseerd dat al in het uit 1994 opgestelde rapport ‘Eindeloos – ademloos’ wordt genoemd. Het voorstel belandde destijds in de la: Te duur en teveel praktische obstakels. Twaalf jaar later duikt het bij het uitruimen van een kast weer op en wordt het voorstel door de Christen Unie in Provinciale Staten gebracht als mogelijk Waddenfondsproject.

Landschapsbeheer Groningen maakt een nieuw plan en eind 2010 wordt 2,7 miljoen euro subsidie toegekend. Provincie (2,2 miljoen euro) en Waddenkustgemeenten (500.000) brengen samen een zelfde bedrag in. Provincie en Grontmij werken het plan verder uit en in 2012 gaat dan de eerste schop de grond in.

Toeristische overstappunten
Nu kan bij elf verschillende TOP’s (toeristische overstappunten) langs de dijk op de fiets worden gestapt. Informatieborden geven hier informatie over de flora en fauna in het gebied en de verschillende bezienswaardigheden in het achterland. Op verschillende plekken takken fietsroutes af naar de achterliggende dorpen, zodat ook deze kunnen worden verkend. Nieuwe trekkershutten en camperplaatsen op verschillende locaties bieden overnachtingsmogelijkheden. Overnachten kan nu onder meer bij het Ambonezenbosje en Nieuwe Statenzijl.

Social sofa’s
Langs de route zijn ook nieuwe attractiepunten ontstaan, zoals uitkijk- en vogelkijkposten en kunstobjecten, zoals een beeld van kunstenaar Hildo Krop bij de haven van Delfzijl. In tien dorpen langs de kust komen zogeheten verhalenbanken of ‘social sofa’s’. De banken zijn bekleed met door kunstenaars ontworpen mozaïeken die verhalen vertellen rond het thema Waddenkust. Drie daarvan zijn inmiddels geplaatst, onder meer in Drieborg en Bad Nieuweschans.

Lauwersveer. Boot met zonnepanelen.

Lauwersveer
Het Lauwersveer, een op zonnecellen varende fiets- en voetgangerspont over het Nieuwe Robbengat bij Camping Lauwersoog, maakt eveneens deel uit van Kiek over Diek. Aan de Eems-Dollardzijde kan de fietsroute worden gecombineerd met het veer Delfzijl-Emden en de internationale Dollardroute. Deze 300 km lange grensoverschrijdende fietsroute bestaat inmiddels al 20 jaar.

Toerisme stimuleren
Het streven is met Kiek over Diek meer bezoekers naar de Groninger Waddenregio te trekken. “Groningen wordt zo op een andere manier in de etalage gezet. Het fietspad moet de beleving van de natuur dichterbij brengen. We hopen dat het fietspad ondernemers zal stimuleren om nieuwe toeristische producten en arrangementen te ontwikkelen”, zegt Hemmo Philbert, beleidsadviseur recreatie & toerisme in de gemeente Oldambt.

CONCERT FOTO: CORNÉ SPARIDAENS/Dagblad van het Noorden

Share |