Komst Google biedt kansen verduurzaming Eemshaven

De komst van Google is niet alleen economisch een mooie opsteker voor de Eemshaven. Het  biedt ook een impuls aan verduurzaming van de  regio. Dat vindt Siegbert van der Velde, directeur van Natuur en Milieufederatie Groningen. Bij de vestiging van het datacenter wordt ruim 18,5 hectare nieuwe brakwater natuur ontwikkeld. Daarnaast zegt Google dat het voor haar stroomleverantie vooral hernieuwbare energie wil gebruiken.

De komst van Google naar de Eemshaven sluit goed aan op het investeringsklimaat dat de partijen betrokken bij  het project Economie en Ecologie in Balans nastreven. Al vier jaar geleden begon Groningen Seaports,  in overleg met andere partners binnen E&E, zoals Natuur en Milieufederatie Groningen, om het terrein voor datacenters zo te ontwikkelen dat mogelijke bezwaren al bij voorbaat zijn weggenomen. Daarmee kan een bedrijf als Google investeringszekerheid en korte proceduretijden geboden worden.

De eerste schep in de grond voor Google. FOTO: Koos Boertjens

Brakwaternatuur
Het terrein is zo ontwikkeld dat er een mooie verbinding wordt gemaakt met de omliggende natuur van de Eems-Dollard. Door een zone met brakwaternatuur, ecologisch beheerde oevers en een vispassage, ontstaan kansen voor herstel van vissoorten die tussen zout en zoet water migreren.

Betrouwbare energie belangrijk
Er wordt ook rekening gehouden met de mogelijkheid restwarmte van datacenters te gebruiken. Nieuwe, innovatieve bedrijven die restwarmte gebruiken kunnen zich in de nabijheid van het Google-terrein vestigen. Bovendien bestaat de mogelijkheid om hemelwater op te vangen voor koeling van het datacenter.

Googles komst is mede te danken aan de aanwezigheid van energiecentrales in de Eemshaven. Met jaarlijks 960 gigawatt is het datacenter een grootverbruiker van stroom. Een betrouwbare energieleverantie, met voldoende back-up faciliteiten, is voor de bedrijfsvoering daarom van vitaal belang.

Groene stroom voor Google
In tegenstelling tot wat de buitenwacht denkt is de Natuur en Milieufederatie blij met de komst van de stroomslurper. “Google wil alleen groene energie inkopen. Daarbij willen ze stabiliteit door zo kort mogelijke transportlijnen. Dit kan daarom een enorme stimulans betekenen voor groei van het aandeel duurzame energie rond de Eemshaven”, denkt Van der Velde.

“Een stabiele afnemer die grote hoeveelheden groene stroom afneemt is voor bedrijfsleven en leveranciers interessant. Het kan een kantelpunt zijn in de transitie naar meer duurzame energie in Groningen. Wel moeten we goed nadenken over de vraag hoe capaciteit zeker kan worden zeker gesteld als het niet waait of de zon niet schijnt. Dat kan een belangrijke motor voor innovaties op dat gebied zijn.”

Door in de Eemshaven in te zetten op hernieuwbare energie kan een belangrijke bijdrage worden geleverd om de doelstellingen van het Nationale Energieakkoord te halen. Doel is onder meer om in 2023 zestien procent van de energie duurzaam op te wekken. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor windenergie.

Regionale werkgelegenheid
“De vraag naar groene energie neemt toe en dat is vooral elektriciteit”, weet Van der Velde. “De zestien procent duurzame energie uit het Energieakkoord staat al snel voor vijftig procent duurzame stroom.”

Volgens Van der Velde kan de Eemshaven voorop lopen in deze ontwikkelingen. En moet het dat ook. “De basis voor fossiele centrales brokkelt langzaam af. Daar de bedrijfsvoering op afstemmen is niet verstandig. Bovendien biedt groene energie kansen voor de regionale werkgelegenheid, ik denk bijvoorbeeld aan bouw en onderhoud van windmolens op land en op zee, of installaties voor power-to-gas.”

FOTO: Koos Boertjens

Share |