Luchtfoto's over ontwikkelingen ED 2050

Op tal van plekken langs de Eems-Dollard zie je nu volop activiteiten.  Dit heeft alles te maken met de uitvoering van Eems-Dollard 2050 in combinatie met andere projecten. Het belangrijkste doel is om minder vertroebeling in de Eems te krijgen door het onttrekken van slib. Dit is uiteindelijk beter voor tal van natuurwaarden. De onderliggende peiler is uiteraard kustveiligheid, en er is volopaandacht voor de beleving van het estuarium.

Rijkswaterstaat Noord-Nederland maakt regelmatig inspectievluchten langs het gebied. Op basis daarvan maakten we een beeldverslag over de recente ontwikkelingen.

FOTO: Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Deze foto biedt een mooi overzicht van het gebied in Delfzijl. Het stadstrandje is duidelijk te zien in de oksel. Daarvoor ligt de aangelegde nieuwe dijk. Deze is veel hoger. De oude dijk gaat daar dan weg en het strandje wordt hier ruimer en breder van opzet. Iets verderop, bij de loodsen, zien we de nieuwe kwelder in wording. De nieuwe kwelder wordt ondermeer aangelegd met zand van de verruiming van de vaargeul. Ook komen er meer recreatieve belevingsmogelijkheden zoals wandel- en fietspaden. Een en ander maakt onderdeel uit van Marconi Delfzijl

FOTO: Christiaan Kooistra

Even een foto vanaf de grond om aan te geven hoe het hoogteverschil is tussen de nieuwe dijk en de oude. Het Eemshotel komt uit op de oude, huidige hoogte. Links van de lantaarnpaal de nieuwe hoogte van de dijk; al snel anderhalve meter hoger.

FOTO: Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Bijkomend voordeel van de kwelder is dat het een golfremmende werking heeft. Het industriegebied oogt misschien minder natuurvriendelijk, maar schijn bedriegt. Het is er relatief rustig, hetgeen goed is voor veel vogelsoorten. Het kweldergebied wordt trouwens nog groter. Ook bij de windmolens komt kweldervorming.

FOTO: Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Op de kwelder zijn tal van bigbags te zien. Deze houden het opgespoten zand goed op zijn plek. De bigbags worden na verloop van tijd weggehaald. Daarna zal de kwelder, zo is de bedoeling, op een natuurlijk manier zand vasthouden. En soms bij stormen zal er ook afslag zijn. Zo blijft het een dynamisch gebied. Die dynamiek maakt het gebied aantrekkelijker voor meer verschillende soorten natuur.

FOTO: Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Dit zijn de ontwikkelingen meer ten noorden van Delfzijl richting de Eemshaven. Op deze foto zie je zowel de dubbele dijk als het vogelbroedeiland in één oogopslag.

FOTO: Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Grenzend aan de Eems ligt de huidige, groengekleurde dijk. Deze dijk blijft gewoon liggen. Daarachter komt nu een nieuwe dijk (grijze kleur). Zo voldoet dit stuk ook weer aan de veiligheidseisen. Het tussenstuk wordt in de toekomst gebruikt als een soort van zilte zone. Hier moet onder andere een kleirijperij komen. Slib uit de Eems kan hier bezinken (en helpt dus iets mee aan de afname van de slibbelasting) en wordt dan bewerkt tot een product. Met deze klei kunnen we in de toekomst mogelijk onze dijken versterken of huizen bouwen!

FOTO: Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Op deze foto kun je duidelijk zien waar de huidige dijkversterking stopt. Deze is uitgevoerd met 'traditioneel asfalt'. De aansluiting van de nieuwe dubbele dijk komt hier iets voor. Vervolgens wordt het stuk dijk dat niet is verstevigd, geruggesteund door het nieuwe stuk dijk erachter. De verwachting is dat dertig procent van de klei uit de kleirijperij bruikbaar wordt voor dijkversterking, zoals de Brede Groene Dijk iets verderop. De rest van het materiaal kan met name geschikt zal zijn voor het ophogen van landbouwgrond, zoals de erg laag gelegen percelen rond de Eemshaven. Groningen Seaports gaat daar proeven mee doen.

Het vogelbroedeiland ligt in de Eems. Versteviging is dus noodzakelijk. De randen worden bedekt met een speciaal soort bkleding en een flinke laag stortsteen. Ondanks de werkzaamheden zijn de eerste broedende vogels al gesignaleerd in een eerder stadium. Dat belooft wat voor het volgende broedseizoen!

FOTO: Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Het vogeleiland biedt ruimte en rust voor vogels. Predatie door vossen of stress door menselijk bezoeken zal hier niet snel aan de orde zijn. Andersom werkt het ook zo. De vogels die hier gaan broeden zullen op de haventerreinen geen overlast meer veroorzaken.

FOTO'S: De luchtfoto's zijn genomen door Rijkswaterstaat Noord-Nederland en beschikbaar gesteld vanuit de samenwerkinsgagenda beheer Waddenzee. Met de helicoptervluchten worden tal van beheerzaken gecontroleerd.

Meer informatie ED2050

Share |