Marconi-project kan van start na bijdrage Waddenfonds

Na vijf jaar van voorbereiding kan de uitvoering van het Marconi-project in Delfzijl van start gaan. Dit is mede mogelijk dankzij een bijdrage van ruim 9,9 miljoen euro uit het Waddenfonds. Na de bekendmaking begin december vorig jaar ging het dak in Delfzijl eraf, zegt projectleider Jornand Veldman. “We zijn enorm trots dat we dit samen met alle Marconi-partners voor elkaar hebben gekregen.”

Eerste fase
De bijna tien miljoen euro die nu is toegekend is voor de eerste fase van het project, Marconi Buitendijks. Deze fase geeft name een impuls aan de versterking van de natuur van het Eems-Dollardestuarium. Blikvanger daarin is de aanleg van 57 hectare kwelderlandschap langs de Handelskade-Oost en de Schermdijk.

Het creëren van natuur gaat hand in hand met een verbetering van de dijken om Delfzijl en het achterland te beschermen tegen de invloeden van zeespiegelstijging en bodemdaling als gevolg van gaswinning. Het Marconi-project moet verder zorgen voor een aantrekkelijk woon- en leefklimaat in Delfzijl.

Luchtfoto Delfzijl. Marconi voorziet ondermeer in de aanleg van strand en vogeleilanden langs de kust.

Uitvoering
Er wordt hard gewerkt aan het plannen van de uitvoering. Het bouwbord staat er inmiddels. Veldman: “De kap- en sloopvergunning voor het Maringterrein, op de kop van het stadscentrum, zijn ingediend. Eind deze maand willen we beginnen met het kappen van de bomen, in mei met de sloop van een gebouw en de verwijdering van de bestaande infrastructuur. In juni willen we starten met de voorbelasting voor de aanleg van de nieuwe dijk. De aanleg van de kwelders moet in 2016 beginnen. Dat willen we koppelen aan de vaarwegverruiming (project Rijkswaterstaat), zodat we materieel kunnen uitwisselen. In Marconi willen we niet alleen bestuurlijk en ambtelijk samenwerken, maar ook in de uitvoering.”

Enthousiasme
Ondanks alle enthousiasme is er ook nog een maar. De bijna tien miljoen euro die nu is verkregen vormt slechts een eerste – maar wel de grootste – bijdrage uit het Waddenfonds die nodig is om het Marconi-project te kunnen uitvoeren. De gemeente Delfzijl heeft bij de opening van een nieuwe tender van het Waddenfonds op 3 februari voor het kennisdeel van het project een aanvraag van nog eens € 560.000 ingediend. Rond de zomer volgt een derde en laatste verzoek om circa 2,7 miljoen euro voor het landinwaarts uitbreiden van het strand tot 2,3 hectare en de aanleg van een voet- en fietsverbinding met het stadscentrum. De kosten voor de verwijdering van de Griesberg - een afvalberg in de Eems van voormalige sodafabriek Brunnermond - worden overigens volledig gedragen door Rijkswaterstaat.

Hoewel ook de provincie Groningen financieel stevig bijdraagt aan het project Marconi Buitendijks geeft Veldman aan dat het Waddenfondsgeld essentieel is. “Zonder dat geld geen Marconi. Delfzijl is te klein om een dergelijk project alleen te behappen.”

Vol vertrouwen
De projectleider is evenwel vol vertrouwen dat het goed komt. Immers, niet eerder stelde het Waddenfonds zoveel geld beschikbaar voor een project in de provincie Groningen. “We zijn ervan overtuigd dat het concept goed is. Marconi staat niet op zich, het is een integraal plan dat deel uitmaakt van de versterking van de kust en revitalisering van Delfzijl. Het heeft voor iedereen meerwaarde. Bovendien is de cofinanciering volledig rond en is Marconi een echt uitvoeringsproject. Dat ziet het Waddenfonds graag.”

Eerder nieuws:
Indienen van Marconi voor financiering Waddenfonds

 

Share |