Nieuwe broedlocaties voor Noordse sterns Eemshaven

In het Oostelijke deel van de Eemshaven komt een locatie waar Noordse sterns en andere beschermde vogelsoorten dit seizoen kunnen broeden. De inrichting van de broedplek gebeurt door de provicie Groningen.

De nieuwe locatie is gevonden in overleg met Groningen Seaports,  Wagenborg, Sealane, Groningen Seaports, Sovon, Rijksuniversiteit Groningen, Avifauna en Het Groninger Landschap. De provincie Groningen richt de locatie in met schelpenzand en een hek om vossen en andere gevaarlijke dieren tegen te houden.

Helm uit voorzorg
De afgelopen jaren vestigden zich elk seizoen op het terrein van het bedrijf Sealane en Wagenborg in de Eemshaven een kolonie Noordse sterns. Die zorgde voor ongemakkelijke situaties, omdat broedende sterns hun eieren en jongen voortdurend beschermen. De vogels vielen werknemers en bezoekers, die vaak uit voorzorg al een helm kregen, van beide bedrijven aan. 

De nieuwe locatie is al ingericht voor sternen. Daar zijn 'loksternen' geplaatst zodat de Noordes sternen hier makkelijker naar toe gaan.Tijdelijke locatie
Wagenborg en Sealane krijgen de mogelijkheid om op alle locaties waar nog geen vogels broeden maatregelen toe te passen om ze daar ook weg te houden. Biologen van  Rijksuniversiteit Groningen gaan onderzoek doen naar het gedrag en de aantallen van de vogels in de Groninger zeehavens.

De alternatieve locatie is tijdelijk. De provincie Groningen gaat met overheden en natuur- en milieuorganisaties in overleg om een definitieve oplossing te vinden voor het broedseizoen 2017.

E&E
De betrokken organisaties kennen elkaar van Economie & Ecologie in Balans (E&E). Hierdoor werden de afspraken snel gemaakt om zo een herhaling van het vorig broedseizoen te voorkomen. Er was toen sprake van veel overlast door broedende sterns.

 

Share |