Nieuwe directeur NMF Groningen Anneke Schäfer zoekt samenwerking

Anneke Schäfer is de nieuwe directeur van de Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen. Ze volgt Roelof Schuiling op. Schäfer gelooft in samenwerking met overheid en bedrijfsleven. “Ik kan me helemaal vinden in het spreekwoord: Alleen ben je sneller, maar samen kom je verder.”

De geboren en getogen stad-Groningse doet niets liever dan na een drukke werkweek thuis met de handen in de aarde zitten. Daar heeft ze alle ruimte voor in haar Friese woonplaats Munnekeburen, midden in het natuurgebied de Rottige Meente. “We wonen er al zestien jaar. Er loopt zelfs geen weg naar ons huis. Dat is alleen per fiets bereikbaar. Als ik in de tuin bezig ben, vloeit alle spanning en stress van me af.”

Schäfer vindt dat anderen hetzelfde moeten kunnen ervaren. “Ik geloof dat we als mensheid een verantwoordelijkheid hebben voor de wereld om ons heen. Toekomstige generaties moeten ook van natuur kunnen genieten. We hebben veel vernietigd, maar we kunnen ook weer stappen zetten om natuur en milieu te behouden en verbeteren. Ik hoop dat als ik over een x aantal jaren vertrek we samen een stap hebben gezet op de weg die leidt naar een mooiere en duurzamere provincie Groningen.”

Anneke Schäfer is de nieuwe directeur van de Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen. "Samen kom je verder"

Verschil maken
Na een studie milieukunde verliet Schäfer Groningen om in verschillende inhoudelijke en leidinggevende functies haar steentje bij te dragen aan een beter milieu, eerst bij Rijkswaterstaat in Lelystad, later bij de provincie Flevoland. Ze zette monitoringsprogramma’s op, hield zich bezig met waterkwaliteit en was gebiedscoördinator landelijk gebied in Flevoland. Windenergie en de Programmatische Aanpak Stikstof stonden de laatste jaren op haar agenda.

“Dat komt nu allemaal weer samen. Ik ben hier echt op mijn plek, kan nu meer het verschil maken dan bij de provincie.  Als verantwoordelijke voor gebiedsgericht beleid in Flevoland had ik met dezelfde partners – en hun tegengestelde belangen – te maken als hier. Dat maakt het makkelijker praten, ook al omdat ik weet hoe bij de provincie de hazen lopen. Ik snap de problemen waar de gedeputeerde tegenaan loopt.”

Unieke samenwerking E&E
Tegelijk beseft de nieuwe NMF-directeur dat ze met een kritische achterban te maken heeft. “Dat zal soms balanceren zijn. We moeten erop toezien dat de natuur niet verkwanseld wordt. Maar ik ben ervan overtuigd dat dit ook niet het doel van het bedrijfsleven is. Uit de eerste ontmoetingen binnen Economie & Ecologie in Balans Eems-Dollard (E&E) merk ik dat ze zich medeverantwoordelijk voelen voor de natuur en het milieu in de Eems-Dollard. Dat het bedrijfsleven zo prominent aan tafel zit en meedenkt en meepraat over de natuur maak je nergens anders mee.”

Ook Schäfer’s voorganger Roelof Schuiling was verrast over die constructieve samenwerking. Hij was een jaar ad-interim directeur na het vertrek van Siegbert van der Velde in februari 2015. “Ik voelde een behoorlijke mate van onderling vertrouwen bij partijen die traditioneel niet met elkaar om tafel zitten.  Dat vinden ze ook in Den Haag. Maar het vraagt richting achterban wel enige uitleg over wat we doen en wat we bereiken.”

Die lijn zet Schäfer voort. “Door met respect met elkaar om te gaan en meer aan de voorkant op inhoud met elkaar in gesprek te zijn, kom je eerder tot een oplossing dan door juridische procedures achteraf.” Schuiling: “Ik heb de SBE (Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta) al gevraagd ons uit te nodigen om aan de voorkant mee te praten over de mogelijkheden en onmogelijkheden van nieuwe bedrijfsvestigingen en -uitbreidingen. Het is zaak om aan de bal te blijven.”

Roeloef Schuiling: "Dat natuur- en milieuorganisaties, Groningen Seaports en overheden samen in E&E één stem laten horen is uniek."

Flexibiliteit
Een gezamenlijk geluid laten horen is evenwel niet altijd even eenvoudig. Ook tussen de verschillende natuur- en milieuorganisaties onderling was daar niet altijd overeenstemming over. “Dat is soms wel eens strijd”, erkent Schuiling, “We weten vooraf dat we niet altijd helemaal op één lijn zitten. Binnen E&E bestaat echter de flexibiliteit om ook een eigen geluid te laten horen.”

Dossiers waar Schuiling zich – met succes – voor inzette, waren de verplaatsing van de Helihaven en het aanwijzingsbesluit Natura 2000 Waddenzee. “Nadat Groningen Seaports zich net als de nmo’s uitsprak voor een verbeterdoelstelling in plaats van een behoudsdoelstelling zag je de ministeries bijdraaien. Het zou echter wel goed zijn als vanuit E&E nog eens een gezamenlijk statement wordt gemaakt richting Den Haag.”

Samenwerking en samenhang
Schäfer wil zich inzetten voor meer Nederlands-Duitse samenwerking in de Eems-Dollard. “Ik heb in mijn tijd bij Rijkswaterstaat gezien welke enorm positieve effecten dit had op de waterkwaliteit in de Rijn. Ik hoop dat zo’n samenwerking er ook komt met de Noord-Duitse instanties.”

Daarnaast verwacht ze veel van het meerjarig adaptief programma Eems-Dollard. “De problemen in de Eems-Dollard hebben niet één, maar meerdere oorzaken. Je ontkomt er niet aan het hele systeem middels een geïntegreerde visie in samenhang te bekijken om tot een oplossing te komen en een verbeteringsslag te kunnen maken.”

 

Share |