Nieuwe Waddenfondsbijdrage voor Marconi Delfzijl

Het Marconi-project in Delfzijl heeft nog een extra Waddenfondsbijdrage gekregen van 380.000 euro. Het geld is bedoeld voor een specifiek onderdeel, namelijk de kennisontwikkeling bij kwelderaanleg.

Marconi is een integraal project om de leefbaarheid van Delfzijl als havenstadje aan de Waddenzee te versterken in combinatie met versterking van de zeedijk en natuurontwikkeling in het Eems-Dollardestuarium.

Als eerste deelproject wordt Marconi Buitendijks gerealiseerd. In december 2014 is er al een subsidie vanuit het Waddenfonds toegekend aan dit project.

Nieuwe subsidie
De nieuwe subsidieaanvraag heeft alleen betrekking op het onderdeel kennisontwikkeling kwelderaanleg. Het is een ‘leren door doen’ project bedoeld om kennis te genereren over kwelderontwikkeling die wereldwijd toepasbaar zal zijn en als onderdeel van het project wordt verspreid.

Een impressie van Marconi Delfzijl

Experimenten
Met dit project worden verschillende methoden om kweldergroei te stimuleren getest. Het is de bedoeling dat de kwelders worden aangelegd met baggerslib uit de haven van Delfzijl en/of het Eems-Dollardestuarium. In proefvelden wordt vervolgens geëxperimenteerd met:
-       verschillende percentages slib
-       verschillende types golfremmende structuren
-       inzaaien versus natuurlijke aanvoer zeekraalzaad

Veiligheid en vogels
Bedoeling is dat de kwelderontwikkeling niet alleen veiligheid biedt, maar ook resulteert in een toename van geschikt habitat voor wadvogels.

De aanvraag is ingediend door de gemeente Delfzijl. De kosten van dit project zijn in totaal € 560.000. Bijdrage Waddenfonds: € 380.000.

MEER: Marconi Delfzijl

Share |