Nieuwsbrief E&E is uit

De derde nieuwsbrief van Economie & Ecologie Eemsdelta is uit. Onderwerpen die aan bod komen zijn ondermeer de vorderingen in het IMP en de samenwerkingsovereenkomst voor een betere Eems.

Daarnaast is er aandacht voor de definitieve versie van het onderzoek “Voorstudie Helder & Productief: aanzet tot een Uitvoeringsprogramma Eems-Dollard”. Ook is er aandacht voor het ontwerp-tracébesluit van de vaarweg van de Eemshaven naar de Noordzee. Bij het verhaal over het Integraal Management Plan (IMP) wordt u tevens uitgenodigd voor de bijeenkomsten in maart en april. 

DOWNLOAD: Nieuwsbrief E&E Eemsdelta

 

Share |