Onderzoek naar Nederlands-Duitse samenwerking in Eems-Dollard van start

De inspanningen van Nederland en Duitsland om gezamenlijk werk te maken van een gezonde Eems-Dollard staan nog in de kinderschoenen. Rianne Datema verkent daarom (als afstudeeronderzoek) de vraag of het reeds bestaande samenwerkingsmodel tussen Nederland en België voor het Schelde-estuarium ook hier toepasbaar kan zijn.

Nederland en Duitsland formuleren nu nog vooral hun eigen doelen en voeren eigen beleid ten aanzien van het Eems-Dollard estuarium. Grensoverschrijdende samenwerking om de problemen op te lossen was tot voor kort vrijwel niet bestaand. Er is het Eems-Dollard verdrag uit 1960 en het uit 1996 daterende Eems-Dollard Milieu Protocol.

“Veel verder dan het uitwisselen van informatie is men in het kader van die verdragen echter niet gekomen”, zegt Datema. “Maar er is meer nodig, want zowel Nederland als Duitsland kunnen hun doelstellingen niet alleen bereiken. De provincie Groningen wil graag betere samenwerking, maar loopt nu vaak tegen het probleem aan dat het onduidelijk is op welk overheidsniveau – er zijn veel bestuurslagen in Duitsland – of bij welke organisaties men terecht kan voor overleg.”

Uitzicht op de Eemshaven. FOTO: Herman Verheij

IMP Eems-Dollard
Via het Integraal Management Plan Eems-Dollard, waarvan vorig jaar het conceptrapport is gepresenteerd, wordt inmiddels al meer handen en voeten gegeven aan onderlinge samenwerking. In het IMP komen de Nederlandse en de Duitse belangen en ideeën voor een integraal beheer van de Eems-Dollard samen. Het is een belangrijke stap op weg naar het Beheerplan Natura 2000.

Maar dat is nog niet voldoende, stelt Datema, die afgelopen zomer in het kader van haar bachelor Europese Studies aan de NHL Hogeschool Leeuwarden vijf maanden Openbaar Bestuur studeerde in Berlijn. “Je legt zo nog niet echt iets vast. Er ligt geen document waarop partijen zich kunnen beroepen. Dat is zeker voor de Duitsers – die veel formeler zijn dan Nederlanders – erg belangrijk”

Scheldemodel
Het zogeheten Scheldemodel – het samenwerkingsmodel tussen Nederland en België omtrent het Schelde-estuarium – zou daarvoor als blauwdruk kunnen dienen. De situatie in het Schelde-estuarium is vergelijkbaar met die in de Eems-Dollard. Beide landen hebben er samen de verantwoordelijkheid genomen voor beleidsontwikkeling en beheer ten aanzien van veiligheid, toegankelijkheid van de Scheldehavens en een natuurlijk en sterk ecosysteem.

Datema wil door middel van bureau- en veldonderzoek antwoord krijgen op de vraag of een bilateraal orgaan vergelijkbaar met de Vlaams-Nederlandse Schelde Commissie ook kan worden ingesteld om de samenwerking tussen Nederland en Duitsland in het Eems-Dollardestuarium meer formele zeggingskracht te geven.

Spreken met belanghebbenden
“Na bestudering van verdragen en documenten zal ik eerst betrokkenen bij de totstandkoming van het Scheldemodel interviewen. Dat proces is met horten en storen verlopen en heeft veel tijd in beslag genomen, mede doordat oud zeer uit het verleden werd opgerakeld. Daarna zal ik belanghebbende partijen in de Eems-Dollard spreken; over de samenwerking nu, de tekortkomingen daarin en over de doelstellingen aan beide zijden van de grens.”

In juni hoopt Datema dan haar bevindingen te kunnen presenteren. Ze verwacht dat het Scheldemodel als uitgangspunt kan dienen voor de grensoverschrijdende samenwerking in de Eems-Dollard. “Dat zal echter niet één op één zijn, maar met wat aanpassingen. Het onderzoek zal moeten duidelijk maken hoe een dergelijke samenwerking verder invulling moet krijgen, welke partijen er in vertegenwoordigd worden en wie welke functie gaat uitvoeren.”

MEER: Onderzoek Scheldemodel

 

FOTO: Herman Verheij

Share |