Ontwerp-tracébesluit vaarweg Eemshaven-Noordzee ter inzage

Van 30 januari 2014 tot en met 12 maart 2014 liggen het ontwerp-tracébesluit (OTB), het milieueffectrapport (MER) en de Passende Beoordeling Verruiming vaarweg Eemshaven – Noordzee ter inzage.

Dit betekent dat in die periode een officiële reactie (zienswijze) gegeven kan worden op de plannen. Om het publiek over de verruiming te informeren vinden in februari drie informatiemarkten plaats, zo meldt Rijkswaterstaat. 

De vaarweg tussen Eemshaven en de Noordzee moet worden verdiept en verbreed. FOTO: Rijkswaterstaat

Het beleid van de Nederlandse overheid is erop gericht om de economische ontwikkeling van Noord-Nederland te versterken. Daarom wordt de vaarweg tussen Eemshaven en de Noordzee verbreed en verdiept en worden maatregelen getroffen voor een vlotte en veilige scheepvaart. Zo wordt de Eemshaven bereikbaar voor schepen met een diepgang tot 14 meter.

Volledig artikel op Rijkswaterstaat

FOTO: Rijkswaterstaat 2013

Share |