Proefproject met waddenslib als grondstof voor akkers gestart

Wat kan slib uit het Eems-estuarium betekenen voor akkergronden in de Veenkoloniën? Dat moet de komende tijd duidelijk worden in een proefproject van Groningen Seaports, Ring Advies, de Biogeoloog, Smals Dredging en Baggerbedrijf de Boer. Op 17 april is het proefproject van start gegaan met het uitstrooien van de eerste lading waddenslib op een akker bij Veendam.

Slib als grondstof
De aanleiding voor dit project is de afspraak binnen het E&E-netwerk om te zoeken naar projecten die zowel de ecologie als de economie in het gebied versterken. Rijkswaterstaat en Provincie Groningen subsidiëren het project. Zij zien de praktijkproef als een opstap naar gebruik van slib als grondstof om het sliboverschot in het Eems-estuarium te verlagen.

Mineraalarm
Het uitgebaggerde slib wordt nu niet op een andere plek in het Waddenestuarium gedeponeerd, maar gebruikt ter verbetering van de kwaliteit van de vaak stoffige en mineraalarme zandgronden. Gedeputeerde Henk Staghouwer van de provincie Groningen is erg enthousiast over het project en ziet  internationale kansen voor het gebruik. “Half februari was ik op bezoek bij de staatskanselarij van de deelstaat Niedersachsen. Daar heeft men belangstelling voor deze zaken. We hebben afgesproken om structureel informatie uit te wisselen en liefst ook een samenwerkingsvorm te beginnen”. Elze Klinkhammer, directielid van Rijkswaterstaat: “Ik ben verheugd dat uit recent onderzoek blijkt dat slib uit het systeem halen in de Eems, helpt om het leven in dat watersysteem te verbeteren. Als waterkwaliteitsbeheerder draagt Rijkswaterstaat hier graag aan bij.”

 

Werksessie
Groningen Seaports heeft al in april 2014 een werksessie georganiseerd om de toepassingsmogelijkheden van het slib te verkennen. Hieruit kwam toepassing voor natuurontwikkeling, dijkversterking en landbouw naar voren. In oktober 2014 zijn Ring Advies, de Biogeoloog, Smals Dredging en Baggerbedrijf de Boer met Groningen Seaports om tafel gegaan om een praktijkproef met slib voor grondverbetering in de Veenkoloniën op te zetten. Dit heeft geleid tot een praktijkproef die ongeveer één jaar gaat duren.

 

Share |