Symposium ‘Omdat de natuur ons lief is’ op 5 maart

Groningen Seaports, Nuon en RWE organiseren op 5 maart 2015 een dagsymposium met als thema ‘Omdat de natuur ons lief is’. Tijdens dit symposium worden de resultaten gepresenteerd van het monitoringsplan dat in de periode 2009-2013 tijdens de bouw van de nieuwe energiecentrales in de Eemshaven is uitgevoerd.

Ecologie en economie
Gedurende de monitoringsperiode is gekeken naar de gevolgen van de bouwactiviteiten en de effecten van de getroffen natuurmaatregelen. Het onderzoek heeft een aantal interessante resultaten opgeleverd, die laten zien dat in de Eemshaven in goed overleg ecologie en economie uitstekend samengaan. Deze uitkomsten zullen tijdens het symposium met vertegenwoordigers van onderzoeksinstituten, overheden, bedrijfsleven en natuur- en milieuorganisaties worden gedeeld.

Het symposium wordt gehouden in Paviljoen Het Sterrebos in Groningen. Daar zal ook een fraai boekwerk met de titel ‘Omdat de natuur is lief is’ over de monitoring worden gepresenteerd.

Inschrijving
Inschrijven voor het symposium kan onder meer via de eigen website van het symposium, www.omdatdenatuuronsliefis.nl. Hier is ook het volledige programma te vinden en is vanaf de 5 maart de complete rapportage te lezen. De onderliggende onderzoeksgegevens komen – onder voorbehoud – digitaal beschikbaar via WaLTER, www.walterwaddenmonitor.org. Met WaLTER en de onderzoeksbureaus wordt nog overlegd wanneer dit zal gebeuren.

Share |