Enthousiaste reacties op Brede Groene Dijk

Het pilot-project de Brede Groene Dollardijk (langs de Eems-Dollard) kan bijna beginnen. Waterschap Hunze en Aa’s peilde de meningen over dit innovatieve dijkconcept voor het vakblad ‘Het Waterschap’.  Hoewel er nog diverse vragen beantwoord moeten worden, reageren natuurbeheerders, oevereigenaren en overheden enthousiast.

Het Waterschap Hunze en Aa’s gaat in samenwerking met tal van organisaties een gedeelte van de dijk langs de Dollard (die tijdens de laatste testronde niet voldeed aan de nieuwste veiligheidseisen) niet standaard met asfalt versterken, maar ze kiest voor een meer natuurlijke oplossing: een Brede Groene Dijk.

Samen met tal van andere partijen kijkt het waterschap of dit in de praktijk ook echt kan. Is het veilig genoeg? Vallen de kosten mee? Qua economie en ecologie zijn er in elk geval veel voordelen te bedenken. Zo wordt er slib uit het systeem gehaald en je helpt de natuur een handje. Bovendien zou het voordeliger kunnen zijn.

Brede Groene Dollardijk met slibinvang via kwelder. IMPRESSIE: Hunze en Aa's

Kweldereigenaren
Veel particuliere kweldereigenaren zijn enthousiast blijkt uit het artikel. Kweldereigenaar Edzo Huisman: ,,Het idee van een brede groen dijk spreekt ons aan, omdat we hierop onze schapen kunnen laten grazen.”

Het Groninger Landschap denkt dat het pilot-project een mooie kans biedt om het slibprobleem van polder Breebaart op te lossen. Dit natuurgebied slibt namelijk dicht waardoor het haar belangrijke functie als pleisterplek voor wadvogels dreigt te verliezen. ,,De Brede Groene Dijk is een potentiële afnemer voor dit overschot aan slib”, zegt Rob Reintsema van GL.

Winst voor natuur en portemonnaie
Ook de havens en Rijkswaterstaat zijn blij. Vaargeulen en havens worden uitgebaggerd. Een gedeelte van dat slib wordt in de huidige situatie weer terug op stroom geloosd. Door de Brede Groene Dijk zou nu het slib uit het systeem gehaald kunnen worden. Dat is winst voor de natuur, voor de kustveiligheid en mogelijk ook voor de portemonnaie.

Bestuurslid Wiebe van der Ploeg van Waterschap Hunze en Aa’s sluit het artikel af. “De Brede Groene Dollardijk is een prachtige kans om veiligheid voor mens en dier te koppelen aan natuurontwikkeling en het economisch belang van de havens aan de Eems.”

Volledig artikel in Het Waterschap (pagina 28 en 29)
Breder kader; meerjarig adaptief programma
Artikel Volkskrant over Groene Dijk en Kleirijperij

Share |