Verkenning naar kansen voor een meerjarig innovatieprogramma slib

Het Programma naar een Rijke Waddenzee  (PRW) laat deze zomer in opdracht van E&E in Balans de haalbaarheid  verkennen van een meerjarig innovatieprogramma slib.

Voor de korte en middellange termijn lijkt het concept van “slimmer met slib” een effectieve strategie om aan de ecologische verbetering van het estuarium te werken. Het gaat dan om het actief uit het systeem halen van slib. Zo wordt het doorzicht verbeterd en krijgen ecologische processen zoals primaire productie meer kans.

Een belangrijke vraag daarbij is wat we met het slib kunnen doen dat uit het systeem wordt gehaald? Daarom is de economische aanwending van slib tot speerpunt verheven. Eerder werd er al gestart met een proefproject waarbij slib wordt uitgestrooid over landbouwgrond.

Slim met slib
Het innovatieprogramma gaat daarnaast enkele andere  kansrijke toepassingsmogelijkheden onderzoeken, zoals:
-          het ophogen van dijken/kustzone
-          natuurontwikkeling
-          toepassing in de landbouw voor structuurverbetering
-          funderings- en ophogingsmateriaal voor bouw en infrastructuurprojecten.

Een aantal van deze initiatieven loopt al. Maar er is meer nodig om tot een grootschalige innovatie te komen. Daarom wordt er nu geinvesteerd in het Meerjarig Innovatieprogramma Toepassing Slib Eems-Dollard. De verkenning moet in september klaar zijn.

Share |