Verwijdering Griesberg stap dichterbij

Begin oktober 2014 presenteerde advies- en ingenieursbureau Tauw uit Deventer een conceptrapport over de mogelijkheden voor de verwijdering van de Griesberg in de Eems en mogelijk hergebruik van het griesafval dat daarbij vrijkomt. De Griesberg, die even voor de schermdijk van Delfzijl ligt, is natuurorganisaties al jaren een doorn in het oog omdat deze niet in de natuur thuishoort. Met de onderzoeksresultaten lijkt een oplossing voor de Griesberg een stap dichterbij gekomen.

De Griesberg is feitelijk een grieseiland van 18 hectare dat bij eb droogvalt (op onderstaande foto kun je 'm net zien). Het is ontstaan door de legale lozing op de Eems van kalkgries, een bijproduct van de productie van soda, door Brunner Mond tussen 1957 en 2009. Over de sanering van de Griesberg wordt al gesproken sinds de sodaproducent in dat laatste jaar de deuren sloot. “Kalkgries is niet schadelijk voor het milieu en het eiland hindert de scheepvaart niet, maar het is ook geen groeizaam gebied. Er komen geen planten of dieren voor. Daarom willen we het schoonmaken, zodat de natuur zich hier kan herstellen”, verklaart Frans Maas, senior beleidsmedewerker bij Rijkswaterstaat Noord-Nederland.

De Griesberg ligt net iets buiten de schermdam van Delfzijl en zie je als 't eb is.

Hoge kosten
Dat dit nog nooit is gebeurd heeft onder meer te maken met de hoge kosten. “Volgens een eerste berekening is er 13 miljoen euro nodig voor alleen het afgraven en afvoeren. Dat is een enorm bedrag”, aldus Maas, die aangeeft dat er binnen de tweede tranche van de Kaderrichtlijn Water wel budget voor beschikbaar is. In de Miljoenennota die het kabinet vorige maand presenteerde is er eveneens geld voor opgenomen. Maar, zo vraagt hij zich af, wat is de ecologische winst als het afval vervolgens elders wordt gedumpt? Een klassiek kosten-baten verhaal. Het onderzoek van Tauw richtte zich daarom niet alleen op een veilige verwijdering van de 370.000 kubieke meter kalkgries, maar ook op mogelijk hergebruik en concrete afnemers.

Veelbelovend
De vooruitzichten zijn volgens Maas veelbelovend. Het kalkgries kan worden gebruikt voor de productie van betonklinkers en gipsplaten, voor grondverbetering en als toeslag in ovens voor staalproductie. “Potentiële afnemers hebben echter nog wel veel vragen.” Een volgende stap is daarom onderzoek naar de kwaliteit van het gries en de fysiologie van het eiland. Ook wordt bekeken hoe het kalkgries kan worden afgegraven zonder dat het zich door stroming en getijdenbewegingen in het estuarium verspreid. Maas: “Dat kun je voorkomen  met een groot scherm om de locatie. Er ligt ook nog een afvoerleiding die wellicht nog bruikbaar is. Hiermee kan mogelijk een gesloten systeem voor afvoer en opslag in depot worden gecreëerd.”

Voordat  de daadwerkelijke uitvoering kan starten moeten eerst de resultaten van het aanvullende onderzoek en een eventuele pilot bekend zijn. Naar aanleiding daarvan kunnen afspraken worden gemaakt met potentiële afnemers. Naar verwachting kan het werk in 2016 beginnen. Het daadwerkelijk verwijderen van het kalkgries duurt ongeveer een half jaar.

Share |