Vistrek vanuit tussen Dollard en Westerwoldse Aa goed op gang

De vispassage in Nieuwe Statenzijl functioneert goed. Veel glasalen hebben inmiddels dankzij de vismigratievoorzieningen (een aalgoot en twee kattenluiken) vanuit de Dollard de Westerwoldse Aa bereikt. 

Herstel van ecologie
De zoet-zoutpassage is onderdeel van het project Tussen Wad en Westerwoldse Aa, waarmee geprobeerd wordt om de ecologie in het gebied te herstellen en de vistrek te optimaliseren. Vissoorten in de Westerwoldse Aa staan onder druk, vanwege de aanwezigheid van sluizen en stuwen in het gebied. Inmiddels zet de aalgoot duizend glasalen per dag over van de Dollard naar de Westerwoldse Aa.

Werkbezoek van de Algemene Rekenkamer aan het Eems-Dollardgebied

Werkbezoek Algemene Rekenkamer
In april  was de Algemene Rekenkamer op werkbezoek in het Eems-Dollardgebied om de effectiviteit van Europese regelgeving zoals de Kaderrichtlijn Water (KRW) in de praktijk te zien. Tijdens dat bezoek was de delegatie getuige van een flinke hoeveelheid trekkende aal door de migratievoorzieningen (zie foto).

Het project, een KRW-maatregel, wordt financieel ondersteund door het Waddenfonds, Rijkswaterstaat, de provincie Groningen, het waterschap Hunze en Aa's, de Hengelsportfederatie en de gemeente Oldambt.

Share |