Voortgang IMP Eems-Dollard verloopt vlot

Het IMP (het Integraal Managementplan voor de Eems-Dollard) is inmiddels in de fase van de Afstemmingsgesprekken gekomen. In Nederland hebben de gesprekken over Jacht, Toerisme en Landbouw en Visserij al plaatsgevonden.

De gesprekken verlopen in een goede sfeer, aldus Marjan Datema. Zij is lid van de Vakgroep N2000 die steeds afzonderlijke gesprekken houdt met de verschillende sectoren. ,,Er zijn veel vragen over wat nu de gewenste maatregelen zijn voor de Eems-Dollard vanuit de natuur. Vanuit de natuursector zijn er juist weer vragen over welke toekomstplannen er liggen en wat daar de mogelijke effecten van kunnen zijn."

In april is er gesproken over Ruimtelijke Ordening, KRW, Hoogwater/Kustbescherming, Scheepvaart, Havens en Industrie.

Langs de overs van de Eems. FOTO: Herman Verheij

Nederland-Duitsland
Na deze ronde afzonderlijke Nederlandse én Duitse gesprekken volgt voor een aantal grensoverschrijdende sectoren (zoals scheepvaart, economie en visserij) een gezamenlijk Nederlands-Duits afstemmingsgesprek. De informatie wordt uiteindelijk op een integrale manier samengevoegd in het IMP.

Achtergrondinformatie IMP


FOTO: Herman Verheij

 

Share |