Eems-estuarium

De eems-Dollard is een estuarium: een open verbinding tussen het  zoute water van de zee en het zoete water van de rivieren. Van oudsher zijn estuaria visrijke gebieden en rondom zijn de gronden altijd een bron van voedsel geweest. Maar bovenal zijn estuaria toegangspoorten tot de wereld. Overal bloeit rond estuaria handel. 

Wereldwijd zijn estuaria nu vaak in verval geraakt. Bijna overal heeft de natuur te lijden onder afdamming, kanalisatie, baggeren, inpoldering, bedijking en verontreiniging. Ook in Nederland zijn estuaria afgedamd. Denk aan Haringvliet, Grevelingen, Oosterschelde, Lauwerszee en Zuiderzee. Slechts twee estuaria heeft ons land nog over. Het Eems-estuarium is daar één van.

Kansen op herstel
Het Eems-estuarium vertoont symptomen van verval. De stroming is sterk gekanaliseerd, de vloed loopt hoog op, het water is extreem troebel, de rivier is te nauw opgesloten door landwinning en de waterkwaliteit is slecht. Van de oorspronkelijk rijkdom aan planten en dieren is weinig meer over.

De Eems heeft nog steeds kans op herstel. FOTO: Herman VerheijDe ruggengraat van het estuarium is echter nog steeds intact. Er is een in- en uitgaande getijdenbeweging. En de brakwaterzone bestaat nog. Hier liggen dus nog steeds kansen voor herstel. Nu nog wel.

Wanneer is het Eems-estuarium in goede doen?
1. Het getij is de rustige ademhaling van het estuarium
2. Primaire voedselproductie is de motor van het ecosysteem
3. Zoet en zout gaan geleidelijk in elkaar over
4. Leefgebieden zijn groot, gevarieerd en gezond.  

Kennis en inspiratie
Inmiddels zijn er verschillende initiatieve gestart vanuit de overheid, natuurorganisaties, bedrijven en andere belanghebbenden om de Eems weer in een rustigere ademhaling te krijgen.

Het Programma naar een Rijke Waddenzee vervaardige de afgelopen jaren een aantal Kennis- en Koersrapporten die een bouwsteen bleken voor verdere maatregelen. U vindt deze standaardwerken hieronder:

Voorstudie; Helder & Productief; voorstel uitvoeringsagenda, 2013 (PDF, 5.2 Mb)
Spelen met de gulden Snede van het Eems-Estuarium, 2012 (pdf, 4,1 Mb)
De ecologische toestand van het Eems-Estuarium, 2012 (pdf, 7,4 Mb)
Inspiratiekaart Eems-Estuarium, 2012 (pdf, 2,2 Mb) 

FOTO: Herman Verheij

Share |