Waddenfondsproject Westerwoldse Aa (van Aa’s tot Zee)

De vissen in Westerwolde kunnen straks vrij zwemmen tussen het beeksysteem van de Westerwoldse Aa en de Waddenzee. Deze vismigratie wordt mogelijk gemaakt door tussen Wedde en Ter Apel de stuwen weg te nemen en vistrappen te maken. Zo kunnen vissen van het gebied in Westerwolde naar de Waddenzee zwemmen en andersom.

Tegelijk wordt ook het leefgebied verbeterd, door de meanders (lussen) van de beken te herstellen. De maatregelen dragen direct positief bij aan de natuurlijke rijkdom van het beeksysteem van de Westerwoldse Aa, maar vooral ook aan die van de Waddenzee.

Partijen: Waterschap Hunze en Aa’s in samenwerking met; Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Waddenfonds, de provincie Groningen, Dienst Landelijk Gebied en de Hengelsportfederatie Groningen-Drenthe.

Share |