Beheerplan Dollard

De Dollard is een van de weinige brakwater-getijdengebieden van Europa. Slik, wadplaten en uitgestrekte kwelders vormen het landschap. De slikplaten in de Dollard zijn een belangrijke voedselbron voor tienduizenden vogels.

Om deze waarden (waar mogelijk) te behouden en te verbeteren wordt er voor hun deel van de Dollard door Het Groninger Landschap een nieuw Beheerplan opgesteld. Daarbij wordt gewerkt met scenario's; wat is het beheer als de Eems weer gezond is? en wat kunnen we in de tussentijd doen? Tegelijkertijd wordt voor de kwelders een meer jaarlijks beheer uitgewerkt. Door verschillende vormen van beweiding neemt bijvoorbeeld de biodiversiteit van de kwelders toe.

Partijen: Het Groninger Landschap, Natuurmonumenten.

Share |