Deltaprogamma Waddengebied

Het Deltaprogramma Waddengebied heeft als doel om de veiligheid van de kust te waarborgen. De Waddenkust telt 130 kilometer waterkering en wordt de komende jaren versterkt. Het Deltaprogramma besteedt aandacht aan natuur, recreatie en duurzame economische activiteiten in het Waddengebied. Het Deltaprogamma Waddengebied is onderdeel van een nationaal programma, dat ervoor moet zorgen dat we in de toekomst voldoende beschermd zijn tegen water en tegelijkertijd over genoeg zoet water blijven beschikken. De Rijksoverheid werkt hierbij samen met provincies, waterschappen en gemeenten.

Betrokken partijen: Rijk, provincies en gemeenten.

Zie ook: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/deltaprogramma/deelprogramma-s/deelprogramma-waddengebied

Share |